Otsing leidis 1518 vastet

27 Apr 2020, 09:24
Foorum: Mul on küsimus isiklike võlgade ümberkujundamise kohta
Teema: Nõude suurenemine viiviste tõttu
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 776

Re: Nõude suurenemine viiviste tõttu

Tere Kuna kohtutäitur saab täita vaid kohtuotsuse resolutsioonis märgitud nõudeid, soovitan veelkord üle vaadata otsus. Seejuures pöörata tähelepanu, kas menetluskulud on pandud Teie kanda ja kui, siis millises summas. Kas kohtuotsusesse on märgitud, et nõudele lisandub viivis selle kohase täitmisen...
27 Apr 2020, 07:28
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: KÜ esimehe otsused ilma üldkoosolekuta
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 299

Re: KÜ esimehe otsused ilma üldkoosolekuta

Tere Korteriomandi-ja korteriühistuseaduses on sätestatud, et korteriomanike üldkoosolekul annab iga korteriomand ühe hääle. Korteriühistu põhikirjaga võib ette näha, et igal korteriomanikul on üks hääl sõltumata talle kuuluvate korteriomandite arvust või et häälte arvu määrab korteriomandi kaasoman...
27 Apr 2020, 07:21
Foorum: Muud küsimused
Teema: Lapsevanema võimalus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 720

Re: Lapsevanema võimalus

Tere Teie küsimusest ei selgu, kas puude määramise asjaolud olid samad nii juulis kui aprillis esitatud taotluse puhul. Olete märkinud, et käisite vahepeal täiendavalt arstide juures, seega saab järeldada, et puue määrati uutele andmetele tuginedes. Sellisel juhul pigem ei näe vastaja võimalust esim...
27 Apr 2020, 07:12
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Probleemid küttepuude hoiustamisega
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 247

Re: Probleemid küttepuude hoiustamisega

Tere Nii keldri, pööningu kui puukuuride näol on tegemist kaasomandiga, mida kaasomanikud valdavad ja kasutavad ühiselt kokkulepete alusel. Teie küsimusest selgub, et keldri ja pööningu kasutamiseks on kaasomanikud sõlminud kokkuleppe, notariaalse kasutuskorra. Probleem küttepuudega on mõistetav, en...
27 Apr 2020, 07:03
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: KÜ laenureserv
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 229

Re: KÜ laenureserv

Tere Laenu võtmine ja ka selle teenindamine toimub korteriomanike üldkoosoleku otsuse alusel. Laenu teenindamiseks vajalikud vahendid ja majanduskulude kandmine lepitakse kokku üldkoosolekul majanduskava kinnitades. Üldkoosoleku otsused on korteriomanikele kohustuslikud. Siiski saab korteriomandi- j...
24 Apr 2020, 15:22
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Abieluvaraleping abielu ajal ja muu vara jagamine lahutuse korral
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1220

Re: Abieluvaraleping abielu ajal ja muu vara jagamine lahutuse korral

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Kui on sõlmitud leping, tuleb lähtuda lepingust. Kui abieluvaraleping on sõlmitud konkreetsete esemete suhtes on kogu lepingus nimetamata vara abikaasade ühisvara ja kuulub abielu lõppedes jagamisele. Ühisvara hulka kuulub ka abikaasade sissetulek ja selle arvel o...
24 Apr 2020, 15:17
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Ülalpidamiskohustuse hagemine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 873

Re: Ülalpidamiskohustuse hagemine

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Esmalt jääb küsimusest selgusetuks, kas ja kes on esitanud Teile nõude hooldekodu arvete tasumiseks. Samuti, millised olid perekonna ja abivajava isiku suhted. Alkoholism iseenesest ei ole põhjuseks. Põhjuseks võib olla oma kohustuste mittetäitmine perekonna ees v...
24 Apr 2020, 15:05
Foorum: Muud küsimused
Teema: Taandamiskohustus (Haldusmenetluse seadus pr.10)
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 974

Re: Taandamiskohustus (Haldusmenetluse seadus pr.10)

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Tavaliselt on kõikvõimalikel hindamiskomisjonidel dokument, mille alusel nad moodustatakse, töötavad ja milles on ka märgitud, mis juhtudel komisjoni liige hääletamisel või konkreetse projekti hindamisel ei osale. Teie küsimuse põhjal võib oletada, et pigem ei pea...
24 Apr 2020, 14:56
Foorum: Muud küsimused
Teema: Parkimine ühistu rajatud parklas, linnamaal
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 830

Re: Parkimine ühistu rajatud parklas, linnamaal

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Kui parkimiskohad on omandatud tasu eest ja Teie korterit ostes teadsite, et korteri juurde ei kuulu parkimiskohta ei saagi Te kelleltki parkimiskohta nõuda. Võimaluseks võib olla kelleltki parkimiskoha ostmine või rentimine kui kellelgi vastav soov peaks tekkima....
23 Apr 2020, 21:08
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: kohtutäituri tegevuse seaduspärasus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 943

Re: kohtutäituri tegevuse seaduspärasus

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Ilmselt on tegemist olukorraga, kus võlgniku majanduslik seisund ja sissetuleku suurus ei võimalda jooksvat elatist täiel määral sisse nõuda. Kohtutäitur on õigesti selgitanud, et kui võlgnik tasub elatusraha osaliselt, võtab kohtutäitur tasu võrdeliselt sissenõut...