Otsing leidis 25 vastet

14 Dets 2019, 14:15
Foorum: Mida teha, kui pean kohtusse pöörduma?
Teema: Aegumise kohaldamine kohtus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 549

Aegumise kohaldamine kohtus

Mida tähendab aegumise kohaldamine kohtus. Kas kohtunik teeb määruse aegumise kohaldamise kohta . Kostja tegi aegumise vastuväite .Tsiviilasja sisu on läbivaatamatta . Juhul kui kohtunik teeb aegumise kohaldamise määrus, kas sisu vaadatab peale seda läbi või mitte . Kas on üldse mõtet anda inimestel...
14 Dets 2019, 14:06
Foorum: Mida teha, kui pean kohtusse pöörduma?
Teema: Kinnise menetluse paberid
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 541

Kinnise menetluse paberid

Kas kinniseks kuulutatud menetluse paberit - määrust, kostja vastust saaks kasutada teises hagis teise isiku vastu kui tõendit . Teine hagi oleks suunatud kahju tekitaja vastu. Kahju tuli ilmsiks kinniseks kuulutatud menetluses .
Mil määral saaks kasutada kinnise menetluse pabereid üldse .
14 Dets 2019, 14:00
Foorum: Mida teha, kui pean kohtusse pöörduma?
Teema: RiigiÕigusAbi advokaadi kohustused
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 585

RiigiÕigusAbi advokaadi kohustused

RiigiÕigusAbi advokaat ei saatnud hagejale lugeda kostja vastust , kostja esindaja vastust . Samuti ei teinud kohtunik hagejale etoimikus nähtavaks kostja vastust, kostja esindaja vastust . Hageja kostja vastuseid lugeda ei saanud ja hagi läks ettearvamatus suunas . Kas advokaadil oli kohustus saata...
06 Nov 2019, 12:58
Foorum: Mida teha, kui pean kohtusse pöörduma?
Teema: Väär diagnoos
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 601

Väär diagnoos

Meditsiiniasutus pani kaks väärdiagnoosi . Gastroenteroloog pani diagnoosi , mis on välistusdiagnoos ehk peab olema kõige viimane diagnoos. Reumatoloog pani psühhiaatrilise diagnoosi . Tõendid väärdiagnooside kohta on olemas. Ühe väärdiagnoosi kajastamine läks lõpuks niikaugele , et raskemale tervis...
06 Nov 2019, 12:50
Foorum: Mida teha, kui pean kohtusse pöörduma?
Teema: Piiratud info
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 594

Piiratud info

Meditsiiniasutus pani kaks väär diagnoosi . Tuli teha hagi kohtusse. Määrati Riigiõigusabi advokaat . Sotsiaalministeeriumi juures TKE komisjoni vastus langes ära , sest hagi oli juba kohtus. RÕA advokaat ei teinud taotlust kohtule eksperdi määramiseks. Kohus ei edastanud etoimikku infot toimunud is...
05 Nov 2019, 08:22
Foorum: Muud küsimused
Teema: Tööde üleandmise-vastuvõtmise akt
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 510

Tööde üleandmise-vastuvõtmise akt

Kaevutööde firma unustas osa tööd tegematta, neli kuud hiljem lõpetas unustatud töö. Oü tööde üleandmise-vastuvõtmise akti ei väljastanud , vaid jäi nõudma kohalesõidutasu. Mis seaduse alusel väljastatakse tööde üleandmise-vastuvõtmise akt . Kas kohtu kaudu on võimalik akti nõuda oült . Kas oü raama...
27 Okt 2019, 09:43
Foorum: Muud küsimused
Teema: Eksperdi kaasamine tsiviilasja
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 359

Eksperdi kaasamine tsiviilasja

Mis võimalused on kaasata tsiviilasja eksperdiarvamus , kui on vaja vaidlustada väär diagnoosid .
21 Okt 2019, 14:06
Foorum: Muud küsimused
Teema: Kahjunõue
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 374

Kahjunõue

Kas saab tervishoiuteenuse osutaja vastu esitada kahjunõuet ootamatu operatsiooni tüsistuste tekitamise eest , kui patsient on andnud enne uuringut nõusoleku paberil.
21 Okt 2019, 14:04
Foorum: Mida teha, kui pean kohtusse pöörduma?
Teema: Aegunud hagi
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 648

Aegunud hagi

Kas ja missuguste seaduste alusel kohtunik vastutab , kui võttis maakohtusse sisse aegunud hagi ehk teo oli toimepanemisest 3,5 aastat . Kohtunik tekitas hagejale kahju RÕA advokaadikulud 630 eurot.
17 Okt 2019, 11:31
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 619

Mul on küsimus täitemenetluse kohta

Kohtutäitur tegi täitmisteate 15.05.2017 . Täitmisteate alus on määrus 17.03.2017 mis kinnitas kompromisslepingu poolte vahel . Kompromissleping pidi kehtima 25.02.2021, kuid katkes 04.2017 . Kas kohtutäituril on õigus nõuda võlgnikult summasid osade kaupa nagu täitedokumendi alus kompromissleping e...