Teenistussuhte lõpetamine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 02 Nov 2018, 10:11

Teenistussuhte lõpetamine

02 Nov 2018, 10:21

Kas töötervishoiuarsti otsus, et ametniku tervis ei võimalda tööülesanseid täita,saab lugeda aluseks ATS §93 teenistussuhte lõpetamiseks.
Või loetakse ainult 4 , 5 kuune pikaajaline töövõimetus?

Postitusi: 891
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Teenistussuhte lõpetamine

08 Nov 2018, 10:09

Tere,

Töötervishoiu arsti otsus on tööandjale täitmiseks kohustuslik. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (https://www.riigiteataja.ee/akt/834134?leiaKehtiv) § 13 lg 1 p 10 kohaselt on tööandja kohustatud viima töötaja töö- ja teenistussuhteid reguleerivates seadustes sätestatud korras tema nõudmisel ja arsti otsuse alusel ajutiselt või alaliselt teisele tööle või kergendama ajutiselt tema töötingimusi.
ATS § 93 eesmärk on tagada ametiasutusele ametniku pikaajalise haiguse korral võimalus nimetada vabanevale ametikohale uus ametnik.
ATS-i kohaselt võib ametniku teenistusest vabastada, kui ametnik ei saa oma teenistusülesandeid täita töövõimetuslehe alusel üle nelja kuu järjest või üle viie kuu aasta jooksul. Ravikindlustuse seaduse § 52 lg 3 kohaselt on töövõimetuslehed haigusleht, sünnitusleht, lapsendamisleht ja hooldusleht.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta