Pension

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 3
Liitunud: 03 Dets 2014, 09:27

Pension

04 Jaan 2017, 16:17

Tere
Soovin teada, kas 2020.aastal pensionile jäädes lisandub 10% avaliku teenistuse eest, kas seadust on muudetud peale 2013.aastat või jääb see samaks ka 2020.aastaks?
Asusin avalikus teenistuses tööle 10.03.2008.a. Kui 01.04.2013.a. tehti avaliku teenistuse seaduses muudatus, oli jutt, et neil, kes selleks ajaks on 5 aastat töötanud, läheb avaliku teenistuse ajana kirja veel 5 aastat ja 10.aasta eest saab tulevikus 10% pensioni lisa.

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Pension

05 Jaan 2017, 18:04

Soodustingimustel pensioni saamise erisused on reguleeritud ATS 13. peatükis ja täpsemalt §-s 113 ning Vabariigi Valitsuse 08.11.2012 määruses nr 91 „Teenistuslehe vorm ning teenistuslehe pidamise ja teenistusstaaži arvutamise kord“.
ATS § 113 lg 2 kohaselt on isikul, kellel on käesoleva seaduse jõustumise ajaks täitunud vajalik teenistusstaaž riikliku vanaduspensioni suurendamiseks enne käesoleva seaduse jõustumist kehtinud avaliku teenistuse seaduse alusel, säilib õigus saada vanaduspensioni suurendust ja tema riiklikku vanaduspensioni suurendatakse vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 7. Viidatud seitsmes lõige sätestab, et riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel arvutatud vanaduspensioni suurendatakse järgmiselt:
1) 10–15-aastase teenistusstaaži korral – 10 protsenti;
2) 16–20-aastase teenistusstaaži korral – 20 protsenti;
3) 21–25-aastase teenistusstaaži korral – 25 protsenti;
4) 26–30-aastase teenistusstaaži korral – 40 protsenti;
5) üle 30-aastase teenistusstaaži korral – 50 protsenti.

Seega, kui olete jätkanud töötamist ka pärast seaduse muudatust avalikus teenistuses ametniku või tööajana, siis suurendatakse vanaduspensioni 10 protsendi võrra.
Täpsemaid kommentaare saate lugeda ATS kommenteeritud väljaandest: http://www.avalikteenistus.ee/public/Ju ... raamat.pdf


Vastas Meeli Miidla-Vanatalu.

Postitusi: 2
Liitunud: 15 Sept 2014, 14:11

Re: Pension

13 Jaan 2017, 12:55

Tere,
Kas ma saan siis ülaltoodust lähtuvalt õigesti aru, et kui isik võeti avalikku teenistusse tööle 1.maist 1991, pensioniiga täitus 9.novembril 2015, aga ametnik jäi samale ametikohale edasi, siis 30.aprillil 2017 teenistussuhte lõpetamisel oleks tema tööstaaž 26 aastat ja seega pensioni suurendamise määr 25%?

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Pension

17 Jaan 2017, 19:56

Kui seejuures on ATS §-s 113 nimetatud tingimused täidetud, siis küll.
Tingimused täidetud tähendab:
ATS § 113 lg 3 alusel, et isikuga on sõlmitud ATS alusel soodustingimustega tööleping või ta jätkab soodustingimustel teenistust või teenistust käesoleva seaduse § 2 lõikes 3 nimetatud ametikohal, siis jätkub tema teenistusstaaži arvestus viie aasta jooksul käesoleva seaduse jõustumisest ning on täidetud nõue, et ATS § 113 lõikes 3 nimetatud isiku teenistusstaaži hulka arvestatakse:
1) seni kehtinud avaliku teenistuse seaduse alusel arvestatud teenistusstaaž;
2) käesoleva seaduse jõustumisest arvates viie aasta jooksul ametiasutuses ametnikuna või töölepingulise töötajana töötatud aeg, käesoleva seaduse § 2 lõikes 3 nimetatud ametikohal töötatud aeg, kohalike omavalitsuste liitude büroos töötatud aeg või Kaitseliidus töötatud aeg käesolevas seaduses sätestatud tingimustel.


Vastas Meeli Miidla-Vanatalu.

Vasta