Konkurentsipiirangu kohta

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Konkurentsipiirangu kohta

17 Apr 2017, 14:27

Sooviksin küsida Teie arvamust võimaliku kaasuse kohta, kus töötasin tööandja juures 2 kuud (katseajal, lahkusin omal soovil st. osapoolte kokkuleppel), kuid olin tööle asudes sõlminud lepingu konkurentsipiirangu osas. Seal kohustas tööandja end peale lepingu lõppemist maksma konkurentsipiirangu tasu 2/3 palga ulatuses aasta jooksul - kuid, keeldub seda tegemast põhjusega, et seda ei peeta vajalikuks/pole seni vajalikuks peetud. Eritingimusi selle kohta lepingus ei ole, nt. viiteid katseajale vms., minupoolset lepingutingimuste rikkumist esinenud ei ole.

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Konkurentsipiirangu kohta

17 Apr 2017, 14:28

Alustuseks tuleks tuvastada, kas konkurentsipiirangu kokkulepe on üldse kehtiv ehk kas leppisite selgesõnaliselt kokku selle kohaldamises ka pärast töösuhte lõppu.
Töölepingu seaduse §-de 23 ja 24 kohaselt peab konkurentsipiirangu kokkulepe vastama järgmistele tingimustele:
1) Konkurentsipiirangu kokkuleppe võib sõlmida, kui see on vajalik, et kaitsta tööandja erilist majanduslikku huvi, mille saladuses hoidmiseks on tööandjal õigustatud huvi, eelkõige kui töösuhe võimaldab töötajal tutvuda tööandja klientidega või tootmis- ja ärisaladusega ning nende teadmiste kasutamine võib tööandjat oluliselt kahjustada;
2) Konkurentsipiirang peab olema ruumiliselt, ajaliselt ja esemeliselt mõistlikult ning töötajale äratuntavalt piiritletud;
3) Kokkulepe peab olema sõlmitud kirjalikult;
4) Selle eest makstakse igakuist mõistlikku hüvitist;
5) Kokkulepe on sõlmitud kuni üheks aastaks pärast töösuhte lõppu.
Kui mõni nendest tingimustest on täitmata, on kokkulepe tühine.
Tasub ka teada, et kuna konkurentsipiirang seatakse tööandja huvides, siis tööandja võib konkurentsipiirangu kokkuleppe üles öelda igal ajal, teatades sellest töötajale vähemalt 30 kalendripäeva ette.
Kui kokkulepe vastab seaduses sätestatud eeldustele ning olete enda poolt konkurentsipiirangut järginud ja tööandja poolt selgelt väljendatud piirangu ülesütlemist toimunud ei ole (seadus ei näe ette siin piirangu ülesütlemise vorminõuet tööandjale, kuid see võib tuleneda näiteks töölepingust endast), siis on Teil õigus nõuda tööandjalt kokkulepitud hüvitise maksmist kuni kokkuleppe ülesütlemiseni tööandja poolt.


Vastas Meeli Miidla-Vanatalu.

Vasta