Välislähetusel ühistranspordi kasutus on õigustatud 2.6km distantsi puhul?

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 04 Jaan 2019, 16:17

Välislähetusel ühistranspordi kasutus on õigustatud 2.6km distantsi puhul?

04 Jaan 2019, 16:42

Läheme 4'si enda naaberriigi kontorisse kliendiga kohtuma. Sadamast kontorisse on 2.6km. Ülemus ütleb, et see on igale ühele jala läbitav distants ja 3 aasta jooksul pole keegi talle selle eest tšekke toonud. Ülemus andis lõpuks eriloa kuna klient soovis võimalikult vara alustada. Lisaks räägib, et me oleme nii paremad kui teised töötajad ja ei taha hakata sisekorraeeskirjadesse reegleid kirjutama. Mida selle peale kosta?

Ja kas mul on õigus võtta hommikul takso sadamasse 6 aeg või kuna ühistransport on olemas, siis pean bussi võtma? Õhtul jõuan poole 11'st koju - sama küsimus, sest takso maksab vast +5 eur ja ajas võidaks palju. Küsin iga taksosõidu ülemuselt üle ja tal on õigus mitte nõustuda ja sellisel juhul on minul õigus mitte minna?

Postitusi: 1434
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Välislähetusel ühistranspordi kasutus on õigustatud 2.6km distantsi puhul?

13 Jaan 2019, 20:03

Tere,

Töötaja kulude hüvitamist reguleeritakse Töölepingu seaduse § 40. Nii on töötajal õigus nõuda töölähetusega kaasnevate kulude hüvitamist, seejuures on töötajal õigus nõuda töölähetusega kaasnevate võimalike tekkivate kulude hüvitamist mõistliku aja jooksul enne töölähetuse algust. Töötajal on õigus keelduda lähetusest, kui tööandja ei ole mõistliku aja jooksul ettemaksu teinud. Samuti võib töötaja nõuda tööülesannete täitmisel kantud kulude hüvitamist vastavalt võlaõigusseaduse § 628 lõigetele 2–4.
Millises määras ja milliste konkreetsete kulude hüvitamist nõuda saab, seadusandja ei sätesta. Välislähetuse kulude hüvitamist reguleerib Vabariigi Valitsuse määrus "Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord" (https://www.riigiteataja.ee/akt/129122015048?leiaKehtiv). Siiski ei ole konkreetset kuude hüvitamise korda reguleeritud ka selle õigusaktiga. Sätestatud on vaid, et töötajal on õigus nõuda tööandjalt töölähetusega kaasnevate sõidu- ja majutuskulude ning tööülesande täitmisega kaasnevate muude mõistlike kulude (näiteks sõidupiletite ostmisega kaasnevad, reisikindlustuse, viisa vormistamise, pagasiveo, valuutakursside vahest tulenevad või muud sarnased kulud) hüvitamist ja et kõik kulud hüvitatakse kulu tõendava dokumendi alusel.
Seega ei ole konkreetseid kriteeriume sätestatud üheski õigusaktis. Märgitud on vaid, et kulud peavad olema mõistlikud. Teatud juhtudel võib takso eelistamist ühistranspordile mõistlikuks pidada ja tööandjal on kohustus see hüvitada.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta