1. leht 1-st

Töötaja kohustused

Postitatud: 15 Jaan 2019, 09:33
Tere,
kas selline punkt lepingus on õiguslik: 6.6 Töötajal ei ole õigust osaleda tööandja kirjaliku nõusolekuta teiste äriühingute juhtimises või töötada või osutada teenuseid teistele tööandjatele.

Re: Töötaja kohustused

Postitatud: 21 Jaan 2019, 19:30
Tere,

Teie küsimusest võib aru saada, et tegemist on konkurentsipiirangu kokkuleppega. Selle kokkuleppe kohaselt ei tohi töötaja asuda ametisse tööandja konkurendi juures ega tegutseda tööandjaga samas tegevusvaldkonnas. Töötaja vaba eneseteostuse ja suurema sissetuleku saamise võimalusi oluliselt kärpiv kokkulepe on aga õigustatud vaid juhul, kui:
[*] piirang on vajalik tööandja erilise majandusliku huvi kaitsmiseks, sest töötaja võib töösuhtes omandatud teadmisi kasutades tööandjat oluliselt kahjustada;
[*] piirang on ruumiliselt, ajaliselt ja esemeliselt mõistlikult määratud;
[*]töötaja saab piirangu olemusest aru, teda on selle sisust kirjalikult teavitatud.

TLS § 23 tulenevalt võib Konkurentsipiirangu kokkuleppega seega piirata töötaja töötamist konkurendi juures töölepingu või muu võlaõigusliku le-
pingu (näiteks käsundus-, töövõtuleping) alusel või tegutsemist samal majandus- ja kutsetegevuse alal, näiteks tegutsemine ettevõtjana.
Tööandja ei saa töötajal takistada töötamist sektoris, kus ta ise ei tegutse.


Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist