tagaseljaotsus

Foorumi reeglid
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1182
Liitunud: 04 Mai 2012, 13:22

tagaseljaotsus

09 Apr 2014, 15:56

Sain täna kätte kohtust otsuse, mis on tehtud ilma minu teadmata. Minul sellist võlga ei ole, maksin kõik ära, kohtust saadeti paberid endisesse elukohta. Sellepärast ei saanud kohtule õigel ajal vastata. Kas nüüd saab veel midagi teha?

Postitusi: 1182
Liitunud: 04 Mai 2012, 13:22

Re: tagaseljaotsus

09 Apr 2014, 15:57

Tere,

Tagaseljaotsuse peale võib esitada kaja, kui Teie tegevusetus, mis oli tagaseljaotsuse tegemise aluseks, oli tingitud mõjuvast põhjusest. Kaja võib esitada sõltumata mõjuva põhjuse olemasolust, kui:
1) hagile vastamata jätmise puhul oli hagi kostjale või tema esindajale kätte toimetatud muul viisil kui isiklikult allkirja vastu üleandmisega või elektrooniliselt;
2) kohtuistungile ilmumata jäämise puhul oli kohtukutse toimetatud kostjale või tema esindajale kätte teisiti kui isiklikult allkirja vastu üleandmisega või kohtuistungil;
3) tagaseljaotsust ei võinud seaduse kohaselt teha.

Kaja võib esitada tagaseljaotsuse kättetoimetamisest alates 30 päeva jooksul. Kui tagaseljaotsus toimetatakse kätte avalikult, võib kaja esitada 30 päeva jooksul alates päevast, kui kostja sai tagaseljaotsusest või selle täitmiseks algatatud täitemenetlusest teada.

Kaja esitatakse tagaseljaotsuse teinud kohtule. Kajas peab sisalduma:
1) viide otsusele, mille peale kaja esitatakse;
2) avaldus, et selle otsuse peale esitatakse kaja;
3) asjaolu, mis takistas kaja esitajal hagile vastamast või kohtuistungile ilmumast ja sellest teatamast ning selle põhistus, välja arvatud juhul, kui kaja esitamiseks ei ole mõjuv põhjus vajalik.
Kajale tuleb lisada kõik asja ettevalmistamise lõpuleviimiseks vajalik.

Lugupidamisega
SA Õigusteenuste Büroo

Vasta