Korduvalt juhiloata sõitmine

Foorumi reeglid
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Korduvalt juhiloata sõitmine

01 Juun 2014, 20:23

Kirjutan, sest vajame veidi abi. Nimelt mu laps, 19-aastane poiss, sõitis juulis 2013 ilma juhtimisõiguseta autoga ning politsei pidas ta kinni. Ta oli kaine, kuid kuna juhtimisõigust ei olnud, siis määrati trahv ning aasta aega ei saa ka juhilubasid teha.

Tähtaeg on käesoleva aasta juuli lõpus. Kahetsusväärselt juhtus aga sama lugu nüüd aprillis uuesti. Trahv on palju suurem, kuid mis on veelgi hullem on see, et ikka ei saa ta juhilube ARKis teha. Uus aasta algab hetkest kui ta selle trahvi tasutud saab. Oleme esitanud nii PPA-le kui ARKi palvekirjad, et kas trahvi saaks arestiks või ühiskasulikuks tööks muuta ning, et kas seda aastast ootamise aega saaks vähendada. Vastuseid veel pole. Laps käis mõlemas ametiasutuses kohal ja seal inimestega silmast silma rääkides ei olnud mingit lootust, et asjad võiksid muutuda.

Minu küsimus ja soov on last aidata, ehk et kas läbi kohtu on võimalik üldse see võimalus, et aastast aega vähendatakse 6 kuuni? Tegemist on esmase juhiloa taotlemisega.

Sellest sõltub kogu lapse tulevik, kooli lõpetamine ja riiklik tunnistus ning võimalused ka tööturul läbi lüüa.

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Korduvalt juhiloata sõitmine

01 Juun 2014, 20:24

Seadusandja on hinnanud juhtimisõiguseta isiku poolt mootorsõiduki juhtimist ohtlikuks väärteoks ja vastavalt Liiklusseaduse §-le 201 lg 1 võib isikut sellise väärteo eest karistada isegi arestiga. Sama seaduse § 106 lg 1 p 3 sätestab, et auto ja mootorratta juhtimisõigus antakse ning esmane juhiluba väljastatakse isikule, kellel ei ole karistatust käesoleva seaduse §-s 201, 223, 224, 226, § 227 lõigetes 2–4, §-s 234, 236 või 237 sätestatud väärteo eest. Karistusandmed kustutatakse karistusregistrist kui väärteo eest mõistetud või määratud rahatrahvi tasumisest, aresti kandmisest, üldkasuliku töö sooritamisest või põhikaristusena juhtimisõiguse äravõtmisest on möödunud üks aasta. Karistusregistri seadus ei näe ette võimalust nimetatud aastase tähtaja lühendamiseks. Kui Te olete kirjalikult pöördunud Politsei-ja Piirivalveameti poole ja Maanteeameti liiklusregistri büroo poole, siis juhul, kui saadud vastus on Teie arvates ebaseaduslik on Teil võimalus esitada kaebus halduskohtule.
Kuid ka kohus saab Teie kaebuse lahendamisel lähtuda ainult seadusest.


Vastas Vambola Olli.

Vasta