Probleemid naabekrundiga

Foorumi reeglid
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 03 Okt 2014, 19:55

Probleemid naabekrundiga

03 Okt 2014, 20:51

Tere. Minul selline mure.
Sai soetatud 2013 oktoobris meile sobiva hinnaga krunt. Teades, et naaberkrundiks hakkab kerkima kauplus, käisime tulevikuplaane küsimas linnavalitsusest. Kuhu tuleb kauplusel parkla jne. Soovisime teada kuidas kauplus asetseb. Kahjuks tol hetkel ei osanud me küsida linnavalitsuselt kaupluse projekti. Kuid linnavalitsuselt saime ehitusnõunikult vastuse, et meie ja kaupluse krundi vahele tehakse müratõkkesein. Ning linnaaednik väitis, et puid naaberkrunt ei puutu. Tänaseks on Kauplus oma maalt kõik puud eemaldanud ja saime iseseivalt uurides teada, et müratõkke seina ei tule. Puud asetsesid kauplusekrundil. Tänaseks on meie krundil üks külg täitsa paljaks tehtud nindg selt tagant hakkab jooksma jalakäiatee. Võtsime ühendust ka kaupluse esindajaga, et leiame koos lahenduse kuidas piirid eraldada, kuid kaupluseesindajalt tuli vastus, et nemad ei soovi oma krunti eraldada piiriga . Kui meie tahame siis palun tehke aed ette.
Nüüdseks kerkis esile teine probleem, et kuna oleme otsapelne krunt siis taha tuleb kauplus ja kõrval on linnavalitsuse maa, kust tahetakse ka puud maha võtta seoses kõnnitee rajamisel. Kuid 4 päeva enne sai käidud linnaaedniku jutul, kes väitis, et teist külge ei puuduta, kuna see linna maa. Kuid osad puud on meie krundil ja oksad jooksevad linna maale. Siis tegi linn ettepaneku kõik puud võtta maha kuna kaevamise käigus saavad puujuured kahjustada ja muutuvad ohtlikuks.
Meie aga ei taha nõustuda sellega. et algul saame linnavalitsuselt ühe jutu ja siis mõne päeva pärast muudavad linnaametnikud seda.Kuhu jääb aga meie privaatsus, kui krunt tehakse ühelt poolt paljaks kaupluse poolt ja teine pool linnavalitsuse poolt. Oleks teadnud enne krundi soetamist, et müratõkke seina ei tule ja teisest küljest tehakse raie siis oleks ostumüügilepig katki jäänud. Kas kaupluse projekti võib muuta kooskõlastamata naaberkruntidega?

Teen copy kirjavahetuse ehitusnõunikuga: Kaupluse nime asendan SÕNAGA KAUPLUS
Mina: Sooviks teada, et kust pärines Teil eelnevalt info, et H..... 6 ja kaupluse vahel tuleb müratõkkesein. Kuna Teie väitsite seda meile enne krundi ostu ( et tuleb kauplus aga vahele tuleb müratõkkesein ). Nüüd, kui käisime Teie juures projekti vaatamas, siis väitsite, et on ümber tehtud. Sooviks teada millal see ümber tehti.

Vastab linnavalitsuse ehitusnõunik.
Info peaaegu kogu T...... kinnistu pikkusest müratõkkeseinast pärineb xx.xx.xxxx kehtestatud detailplaneeringust. Projekteerimise käigus tehtud arvutuste põhjal on M....... lühendanud müratõkkeseina ainult laadimisala pikkuseks. Ehitusprojekt valmis mai lõpus 2014. Ehitusprojekti järgi tuleb müratõkkesein selle ala piirdeks, kus müra tekib. Teie kinnistu taga on kaupluse 6,6 m kõrgune ilma aknaavadeta sein ja selle taga on müügisaal. Meie linnas ei ole ühegi kaupluse seina taga müratõkkeseina ja kõik kauplused asuvad elurajoonides. Eeldatavalt ei kosta ka kaupluse müügisaalist elanikke häirivat müra. Kaupluse parkla ja sissepääs kauplusesse, laadimisala ning kompressoriruum asuvad T...... poolses küljes. Teie ehitusprojektilt mõõdetuna on elamu välisseina ja kaupluse välisseina vaheline kaugus ca 35 meetrit. Kui kaubandusettevõtte tegevusest ja tehnoseadmete poolt põhjustatud müratase hakkab ületama sotsiaalministri 04.03.2002 määrusega nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ kehtestatud normtasemeid elamute välisterritooriumitel, siis on kohalikul omavalitsusel õigus kaupluselt nõuda müratõkkeseina pikendamist detailplaneeringus märgitud pikkuseni.

Kas sellist projekti võib muuta ilma naabriga kooskõlastamata? Kas meil on mingid võimalused nõuda ühelt poolt puude raiega ja vana aia mahavõtmisega asendust uue aia ja kõrghaljastusega hekki ning teiselt poolt ikkagi müratõkkeseina?

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Probleemid naabekrundiga

09 Okt 2014, 07:42

Õigusabiportaali eesmärk on üldine õigusnõustamine vähekindlustatutele ning selle raames ei ole võimalik analüüsida keerukaid kaasusi. Selleks peaks tutvuma planeeringuga ja projektiga ning täpsustama andmeid, et anda korrektne vastus. Soovitan pöörduda advokaadi poole. Lühike vastus on, et ehitusprojekti ei pea kooskõlastama naabriga, kuid see peab olema kooskõlas planeeringuga. Asjaõigusseaduse §143 lubab nõuda naabrilt keelatud mõjutuste lõpetamist ja piisavate abinõude rakendamist (hekk, tõke jne), kui mõjutus oluliselt kahjustab kinnistu kasutaist ja selle kasulike omanduste nö tarbimist. Sellise nõude saab maksma panna vajadusel kohtu kaudu. Haldusmenetluses (linnas) saab aga vaidlustada ehitusloa, kui see ei vasta detailplaneeringule.


Vastas Priidu Pärna.

Vasta