Trahvisumma vaidlustamine kohtus

Foorumi reeglid
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 04 Nov 2014, 20:23

Trahvisumma vaidlustamine kohtus

04 Nov 2014, 20:59

Tere.
Jäin Politseile kiiruseületamisega vahele. Kiirust oli mul üle 38km\h, 90alas ja mõõdeti 800m kauguselt.
Tegin möödasõitu suurest veokist, kuna eespool hakkas teeremont ja kartsin, et veok pillub kive auto aknasse.
Olles noorjuht ja ei tunneta kiirust veel nii hästi ja auto oli võimas.
Politsei kirjutas mulle protokolli ära ja kahetsesin oma tegu.
Saatsin korraliku kahetsuskirja ka.
Siis kui trahviteade lõpuks koju jõudis tabas mind üllatusena see, et trahviteatel on mind märgitud töötajana selles koolis, kuid protokollis on kirjas et ma käin koolis ja olen õpilane. Kahetsuskirja oli võetud arvesse.
Trahvisummaks oli märgitud 380€ ja õpilasena on mul sellist summat raske leida
Varasemaid rikkumisi mul ei ole.

Nüüd mul tekkiski küsimusi:
Kas Maakohtusse pöördudes oleks mul võimalus trahvisummat vähendada?
Palju mulle võib see kohtus käik maksma minna?

Või andke head nõud kuidas toimida.

Ette tänades!

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Trahvisumma vaidlustamine kohtus

07 Nov 2014, 15:57

Teile on kohtuvälise menetleja otsusega määratud peaaegu maksimumi lähedane karistus. LS § 227 lg sätestab, et mootorsõidukijuhi poolt lubatud suurima sõidukiiruse ületamise eest 21–40 kilomeetrit tunnis karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut või sõiduki juhtimisõiguse äravõtmisega kuni kuue kuuni. 100 trahviühikut on rahatrahv 400 eurot. Ilmselt määrati Teile sedavõrd range karistus seepärast, et ületasite lubatud kiirust peaaegu 40 km/h.
Kohtuvälise menetleja otsuse vaidlustamine kohtus on riigilõivuvaba. Kaebus kohtuvälise menetleja otsuse peale esitatakse kirjalikult ja selles märgitakse:
1) kohtu nimetus, kellele kaebus esitatakse;
2) kui kaebuse esitab füüsiline isik, siis tema ees- ja perekonnanimi, elukoha aadress, telefoninumber ja elektronposti aadress;
3) kui kaebuse esitab juriidiline isik, siis tema nimetus ja juriidilise isiku registrikood ning välismaisel juriidilisel isikul registrikoodiga võrdsustatud numbri- või tähekombinatsioon, asukoha aadress, telefoninumber ja elektronposti aadress;
4) kui kaebuse esitajal on kaitsja, siis tema ees- ja perekonnanimi, asukoha aadress, telefoninumber ja elektronposti aadress;
5) otsuse teinud kohtuvälise menetleja nimetus ja aadress;
6) kohtuvälise menetleja otsuse number ja kuupäev ning füüsilisest isikust menetlusaluse ees- ja perekonnanimi või juriidilisest isikust menetlusaluse isiku nimetus, kelle suhtes tehtud otsust vaidlustatakse;
7) millises osas otsus vaidlustatakse;
8) kaebuse esitanud isiku taotluse sisu ja taotluse põhjendus;
9) isikud, kelle istungile kutsumist taotletakse, ja tõendid, mida kaebuse esitanud isiku taotlusel on vaja kohtus uurida.
Kaebus esitatakse koos koopiatega vastavalt menetlusest osavõtvate isikute arvule.
Kaebuse esitaja peab kaebuses märkima:
1) kas ta soovib kohtuistungist osa võtta;
2) kas ta soovib, et menetluses osaleb kaitsja, kui tal seda ei ole.
Kaebusele kirjutab alla selle esitaja. Kui kaebusele kirjutab alla kaitsja, lisatakse kaebusele tema volikiri, kui seda ei ole väärteotoimikus.
Kaebusele lisatakse:
1) kaevatava kohtuvälise menetleja otsuse koopia;
2) tõendid;
3) tunnistajate nimed ja aadressid, kelle ülekuulamist taotletakse;
4) muud kaebuse esitaja poolt vajalikuks peetavad dokumendid.
Kaebuse koostamisel juhinduge eeltoodud juhistest. Seega, kui Te koostate ise kaebuse, siis ei kujune kohtusse pöördumine Teile kalliks. Te peate ise otsustama, kas Te kohtus vajate kaitsja abi või tulete ise toime enda kaitsmisega. Loomulikult võite taotleda riigilt õigusabi kuna ilmselt Teil puudub õpilasena sissetulek. Arvestades Teie kirjas sisalduvat infot, siis loodetavasti kohus vähendab määratud karistust. Kaebus ei või tuua kaasa Teile määratud karistuse karmistamist.


Vastas Vambola Olli.

Vasta