otse kohtu poole pöördumine

Foorumi reeglid
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 70
Liitunud: 04 Apr 2016, 16:00

otse kohtu poole pöördumine

21 Mär 2017, 09:17

kas minul on õigus tsiviilhagi osas otse kohtu poole pöörduda,tean ju mina kõige pareminineid tagamaid ja tõestused väljapressimisest olemas

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: otse kohtu poole pöördumine

22 Mär 2017, 13:12

Teise isiku vastu kohtusse pöördumise eelduseks on, et see isik on rikkunud Teie õigusi ning ei nõustu kohtuväliselt vaidlust lahendama. Kui Teil on aga informatsiooni mingis kohtuvaidluses, siis võite Te teha hagejale või kostjale ettepaneku, et olete nõus andma tunnistajana ütlusi. Hageja või kostja võivad taotleda sellisel juhul Teie tunnistajana ülekuulamist.
Tsiviilasjade menetlemine kohtus toimub vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) sätetele. Hagi sisule esitatavad nõuded on ära toodud TsMS §-s 363. Hagiavalduses märgitakse lisaks menetlusdokumentide muudele andmetele:
1) hageja selgelt väljendatud nõue (hagi ese);
2) hagi aluseks olevad faktilised asjaolud (hagi alus);
3) tõendid, mis kinnitavad hagi aluseks olevaid asjaolusid, viidates konkreetselt, millist asjaolu millise tõendiga tõendada soovitakse;
4) kas hageja on nõus asja kirjaliku menetlemisega või soovib asja läbivaatamist kohtuistungil;
5) hagihind, kui hagi ei ole suunatud kindla rahasumma maksmisele.
Hagi tuleb esitada trükikirjas A4 formaadis lehel. Soovitav on kohtusse hagi esitamisel pöörduda advokaadi või muu õigusteadmistega isiku poole, kes esindaks Teid kohtuvälises menetluses ja kohtus. Hagi rahuldamisel mõistetakse menetluskulud välja vastaspoolelt.


Vastas Vambola Olli.

Vasta