Liiklusseadus § 201 lg. 2

Foorumi reeglid
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 3
Liitunud: 23 Mär 2017, 16:42

Liiklusseadus § 201 lg. 2

23 Mär 2017, 16:55

Tervist,
Minul on selline küsimus, et:
Kunagi alaealisena a'la 10 aastat tagasi jäin vahele krossimootorrattaga sõitmisega ja sain karistada .
Nüüd hiljuti jäin vahele autoroolis, kui üritasin naise auto viga diagnoosida, määrati mulle väärteo kvalifikatsiooniks Liiklusseadus § 201 lg. 2.
Kas tõesti saab karistada mind korduvrikkumisena võttes aluseks alaealisena 10 aastat tagasi krossimootorrattaga sõidu ?
Nende 2 sündmuse vahepeal pole ma liiklusseadust rikkunud ja muid väärtegusi on mõned mis samuti pikkade vahedega.
Ehk oskate selles küsimuses valgustada ? :(

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Liiklusseadus § 201 lg. 2

27 Mär 2017, 05:37

Teil on kandmata karistus esimese väärteo eest. Karistusregistri seaduse § 24 lg 1 p 1 sätestab, et karistusandmed kustutatakse registrist ja kantakse üle arhiivi, kui väärteo eest mõistetud või määratud rahatrahvi tasumisest, aresti kandmisest, üldkasuliku töö sooritamisest või põhikaristusena juhtimisõiguse äravõtmisest on möödunud üks aasta. Juhul, kui Teil alaealisena jäi karistuseks määratud rahatrahv tasumata, siis karistusandmeid ei arhiveerita ja karistatus ei kustu. Sellepärast on nüüd kvalifitseeritud Teie väärtegu Liiklusseaduse § 201 lg 2 järgi.
Iseenesest on see veidi kummaline, sest Karistusseadustiku § 82 lg 4 kohaselt aegub täitmisele pööratud rahatrahvi sissenõue, kui rahatrahvi ei ole sisse nõutud nelja aasta jooksul väärteoasjas tehtud otsuse jõustumisest. Täitmise aegumine peatub võlgniku vangistuses viibimise või aresti kandmise ajaks. Seega on ilmselt Teile alaealisena karistuseks määratud rahatrahvi sissenõudmine aegunud, kuid karistatus ei ole kustunud. Selline on seadusandja tahe ja seisukoht.


Vastas Vambola Olli.

Postitusi: 3
Liitunud: 23 Mär 2017, 16:42

Re: Liiklusseadus § 201 lg. 2

12 Apr 2017, 15:28

Karistus esimese väärteo eest ehk trahv sai tasutud koheselt, kuid ikkagi karistati mind Liiklusseaduse § 201 lg 2 järgi.
Kui ma poleks antud trahvi tasunud siis ma loomulikult poleks siia postitanud.

Kopeerin info esimese karistuse kohta:

LS(kuni2011)§74(1)lg1;LKindlS§ 66(1)lg3;LS(kuni2011)§74(7);KarS §63lg1

Otsuse kuupäev: 10.08.2007
Jõustumise kuupäev: 05.09.2007
Karistus täidetud:30.08.2007

Postitusi: 3
Liitunud: 23 Mär 2017, 16:42

Re: Liiklusseadus § 201 lg. 2

12 Apr 2017, 15:30

Lisaks soovin tänada vastuse eest ja tuua välja et esimene karistus on ammu arhiveeritud

Postitusi: 115
Liitunud: 11 Apr 2017, 14:37

Re: Liiklusseadus § 201 lg. 2

04 Mai 2017, 12:41

Tere

Karistusregistri seaduse § 33 kohaselt teostab haldusjärelevalvet nimetatud seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete täitmise üle teostab Andmekaitse Inspektsioon (edaspidi inspektsioon) vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.
Sama seaduse § 34 sätestab ebaõigete andmete parandamise ja sellest teavitamise alljärgnevalt.
Ebaõiged andmed suletakse ja parandatakse registri volitatud töötleja poolt andmete esitaja taotluse, registri vastutava töötleja või inspektsiooni ettekirjutuse või kohtu määruse alusel.
Registri volitatud töötleja on kohustatud andmete parandamisest viivitamata teavitama puudutatud isikuid.
Inspektsioon on kohustatud kontrollima ebaõigete andmete parandamist.

Seega peaks Te esitama registrile http://www.rik.ee/et/karistusregister avalduse andmete parandamiseks.

Vastas Lia Niitaru

Vasta