Kohtus kinnitatud kokkulepet ei saa tühistada?

Foorumi reeglid
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 8
Liitunud: 24 Nov 2014, 10:24

Kohtus kinnitatud kokkulepet ei saa tühistada?

21 Juun 2017, 10:59

Tere!

Mõned aastad tagasi sai kohtuniku tugeval soovitusel sõlmitud laste isaga kokkulepe elatise asjus, mis reaalsuses osutus ebamõistuslikuks ja mille ohte ma ei osanud toona ette näha. Kokkuleppe kohaselt pidi isa maksma miinimumääras elatisest ise otse laste trennide eest, maksma kahe lapse lasteaiatasud, ülejäägi (igakuiselt 185 eurot) tasuma aga laste ema arvele.
Suve saabudes ei tasunud isa aga elatist miinimumääras, nagu kohtusse pöördumisel soovisin. Et polnud trenne ja lasteaeda, jäi see raha talle endale. Kohtunik polnud määrusesse märkinud ka ühtki punkti, mis teinuks ettekirjutused suvekuudele ja juhuks, kui lapsed enam lasteaias ei käi.
Kui üks lastest läkski kooli, pöördusin uuesti kohtusse, et auklikuks osutunud kokkulepe tühistada, kuna asjaolud olid tugevalt muutunud. Kohutus öeldi aga, et kokkulepet ei saa tühistada, saab vaid muuta summasid ehk kehtima peab jääma kord, et isa tasub endiselt teatud osa otse trennidesse. Peale kaht tundi vaidlust isaga pandi kirja, et isa osaks jääb otse ema arvele tasuda 87% miinimumelatisest, ülejäägi peab ta tasuma endiselt ise otse trennidesse. Seega ongi tekkinud olukord, kus isa ilma ühegi põhjuseta tasub oma lastele 13 % vähem miinimumelatise määrast. Kohtumääruses polnud kirjas mitte ühtegi punkti, kus oleks kirjas säte, mis kohustaks isal esitama kuhugi tõendeid, et on trennide eest maksnud, enamgi veel - laste isa on veendunud, et tema osaks on kohtus määratud 87% ja mitte sentigi rohkem. Sest tõepoolest - 13% lahtisõnastus jäi kohtuniku poolt vaid suusõnaliseks. Meie nõndanimetatud kokkulepet pole olnud nõus menetleda võtma ka ükski kohtutäitur, kuna esmaselt sõlmitud kokkulepe on sedavõrd ebamõistlik ja ebaselge.
Kas tõesti ei olegi võimalik saavutada tänu aastaid tagasi sõlmitud "kokkukleppele" olukorda, kus isa tasub siiski 100% ulatuses EV ettenähtud miinimumelatist? Ehk otsesõnu küsides, kas tõesti ei saa kohtus mingilgi viisil sõlmitud kokkulepet tühistada?

Ette tänades,
P

Postitusi: 1566
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Kohtus kinnitatud kokkulepet ei saa tühistada?

26 Juun 2017, 21:35

Tere

Pärast kohtumäärusega kinnitamist kehtivad kompromissi suhtes võlaõiguslikud tühistamise ja tühisuse, ülesütlemise ja taganemise põhimõtted. Kompromissi tühistamine kuulub ainult kohtu pädevusse ja selle eelduseks on, et tühistamata jätmise korral järgnevad rasked asjaolud. Kompromissi saab kohus piisavatel alustel muuta ja selle muutmine on sätestatud kohtu määruse muutmise põhimõtetega Tsiviilkohtumenetluse seadustikus. TsMS § 432 kohaselt, kui menetlus on lõpetatud, ei saa hageja uuesti pöörduda kohtusse hagiga sama kostja vastu vaidluses samal alusel sama hagieseme üle. Kui menetlus on lõpetatud hagist loobumise tõttu või kompromissiga, on lõpetamisel samad materiaalõiguslikud ja protsessuaalsed tagajärjed nagu menetluse lõpetamisel kohtuotsusega, kui seadusest ei tulene teisiti.

Kui Te soovite kompromisslepingut muuta või esitada muutunud asjaolude tõttu kohtusse hagi elatise suurendamiseks ja Teie hinnangul esinevad selleks piisavad alused, soovitan pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele, kus on võimalik kõiki asjaolusid hinnata ja saada abi menetluse alustamisel ning läbiviimisel. Soodsalt ja mugavalt saate seda teha Eesti Õigusbüroos, registreerudes veebileheküljel http://www.juristaitab.ee/et/form/registreeri.


Vastas Tiina Mölder
Eesti Õigusbüroo OÜ jurist

Vasta