1. leht 1-st

Küsimis MTÜ-de kohta

Postitatud: 09 Veebr 2013, 16:02
XX. detsember 2012 a. toimus meie korteriühistus üldkoosolek (esmakordne). KÜ-s on 188 liiget.
Üldkoosoleku protokolli järgi kohal viibis 68 liiget (s.h. 27 volitusega), kokku 36,96 %.
Minu küsimus on, kas üldkoosolek oli otsustusvõimeline?

Re: Küsimis MTÜ-de kohta

Postitatud: 15 Veebr 2013, 17:03
Tere,

Vastamiseks oleks vaja tutvuda konkreetse korteriühistu põhikirjaga (näiteks – korteriühistu võib olla oma põhikirjas sätestanud, et üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb rohkem kui pool korteriühistu liikmetest).

Mittetulundusühingute seaduse § 21 lg 1 kohaselt üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui tema kokkukutsumisel on järgitud kõiki seadusest ja mittetulundusühingu põhikirjast tulenevaid nõudeid. Mittetulundusühingu põhikirjas võib sätestada, kui suure osa mittetulundusühingu liikmete osavõtul on üldkoosolek otsustusvõimeline ning millises korras kutsutakse uus üldkoosolek kokku sel juhul, kui üldkoosolekul ei osalenud nõutav arv mittetulundusühingu liikmeid.

Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekul osalevad kõik mittetulundusühingu liikmed (MTÜS § 21 lg 3).

Lisaks: korteriühistu seaduse § 10.1 kohaselt üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada korteriühistu liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Põhikirjaga ei või piirata korteriühistu liikme õigust esindaja määramiseks. Põhikirjaga võib määrata sama isiku poolt esindatavate korteriühistu liikmete ülemmäära.

Lugupidamisega
SA Õigusteenuste Büroo