kellele kuulub korter

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 22 Apr 2014, 19:08

kellele kuulub korter

22 Apr 2014, 19:18

Tere!

Soovin osta tühjalt seisvat korterit, kuid ei tea, kes on selle omanik. Kinnistusraamatu järgi on omanikuks üks OÜ. Äriregistri järgi on Kinnistusraamatus viidatud OÜ ärinimi kehtetu ja OÜ-l on uus ärinimi, kuid ettevõte on äriregistrist kustutatud (põhjuseks majandusaasta aruande esitama jätmine). Kes sel juhul on korteri omanik? Korteriühistu kinnitusel on korter aastaid tühjana seisnud ja omanikuks oleval/olnud ettevõttel ka ühistu ees võlg ning nö omanikega ühendust ei saa.

Postitusi: 1182
Liitunud: 04 Mai 2012, 13:22

Re: kellele kuulub korter

29 Apr 2014, 14:54

Tere,

Kui pärast äriühingu registrist kustutamist ilmneb, et äriühingul oli vara ja vajalikud on likvideerimisabinõud, võib registripidaja otsustada likvideerimise. Äriühingu võlausaldaja nõudel võib likvideerimise pärast äriühingu registrist kustutamist ette võtta üksnes juhul, kui registripidaja ennistab võlausaldaja jaoks likvideerimise taotlemise tähtaja tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Kui pärast osaühingu registrist kustutamist ilmneb, et osaühingul jäi jaotamata vara ja vajalikud on täiendavad likvideerimisabinõud, võib kohus huvitatud isiku nõudel otsustada täiendava likvideerimise ja ennistada vanade likvideerijate õigused või määrata uued likvideerijad.

Osaühingu võlausaldaja nõudel võib likvideerimise pärast osaühingu registrist kustutamist läbi viia üksnes juhul, kui võlausaldaja põhistab, et tema nõue osaühingu vastu jäi likvideerimismenetluses rahuldamata, tal ei ole võimalik nõuet muul viisil rahuldada ja likvideerimise ennistamise korral on võimalik tema nõue rahuldada, või kui osaühingut ei oleks võinud vaidluse tõttu nõude üle registrist kustutada. Võlausaldaja taotlust täiendavaks likvideerimiseks ei rahuldata muu hulgas siis, kui ta mõjuva põhjuseta jättis oma nõude likvideerijatele õigeaegselt esitamata.

Tutvuda tuleks ka nt www.ametlikudteadaanded.ee vastava OÜ kohta avaldatud kannetega

/vt ka äriseadustiku § 60, 218/

Lugupidamisega
SA Õigusteenuste Büroo

Vasta