KÜ juhatusest tagasi astumine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 2
Liitunud: 29 Okt 2017, 18:43

KÜ juhatusest tagasi astumine

30 Mai 2019, 19:19

Tere

Seoses elukoha muutusega ja korteri müügiga, soovin astuda korteriühistu juhatusest välja. Hetkel on juhatuses kaks inimest ning teine liige soovib samuti juhatusest välja astuda. Esitasime avaldused ennast ametisse määranud organile so. Üldkoosolek. Üldkoosolekul ei olnud ühtegi osalejat, kes sooviks juhatusse astuda, ning Üldkoosolek otsustas mitte tagandada praeguseid juhatuse liikmeid.
Mida teha edasi, et ma saaksin juhatusest välja astuda?
Samuti kuna juhatust valitakse põhikirja järgi kaheks aastaks ning see aeg saab peagi täis. Kas tulenevalt sellest lõppevad minu volitused olenemata üldkoosoleku otsusest. Mis saab, kui pärast seda aega uut juhatust ei ole valitud?
Kas on võimalik, et 22 liikmega ühistul puudub juhatus?

Postitusi: 1523
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: KÜ juhatusest tagasi astumine

31 Mai 2019, 09:21

Tere

Korteriühistu juhatusele kohaldatakse tulenevalt Korteriomandi ja korteriühistu seaduse § 24 lg 1 Mittetulundusühingute seaduse sätteid. Mittetulundusühingute seadusest tulenevalt võib juhatuse liige juhatusest tagasi astuda sõltumata põhjusest, teatades sellest enda määranud organile. Juhatuse liikmega sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule. Juhatuse liikme lepingu ülesütlemisele kohaldatakse võlaõigusseaduses käsunduslepingu ülesütlemise kohta sätestatut. Kui juhatuse liikme kohta registrisse tehtud kanne muutub juhatuse liikme tagasikutsumise või tagasiastumise tõttu ebaõigeks, kohaldatakse käesoleva seaduse §-s 82 sätestatut. Mittetulundusühingute seaduse § 82 on sätestatud, et kui registripidajal on andmeid tehtud kande ebaõigsuse kohta või kande puudumise kohta, võib ta teha vastavaid järelepärimisi. Kande ebaõigsuse või puudumise kindlakstegemisel teatab registripidaja sellest mittetulundusühingule, kelle avalduse alusel tulnuks kanne teha. Kui kahe nädala jooksul teatamisest ei ole kande tegemisele, parandamisele või kustutamisele vastu vaieldud, teeb, parandab või kustutab registripidaja kande ise. Seega tuleb Teil registripidajale oma tagasiastumisest ja juhatuse liikme lepingu ülesütlemisest teada anda. Seejärel saab registripidaja pärida aru ja teha registrisse vastavad kanded. Ilma nõusolekuta ei saa kedagi juhatuse liikmena kinni hoida.
Kui keegi korteriomanikest ei soovi olla juhatuses, on võimalik valida juhatus väljastpoolt või valida ühistule juriidilisest isikust valitseja, kes seadusest tulenevalt täidab ka juhatuse ülesandeid.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta