Kaasomandis olevate tööde teostamine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 05 Okt 2019, 17:38

Kaasomandis olevate tööde teostamine

05 Okt 2019, 17:51

Tere

Olime parasjagu reisil ning tekkis olukord, kus korteriühistu soovis teostada püstaku kanalisatsiooni- ja veetorude vahetust (KÜ koosolekul väidetavalt kokku lepitud, et teostatakse vastavalt vajadusele). Selleks oli vaja ligipääsu meie korterile.
KÜ esimees väidab, et püstakuga seotud tööd kannab korteriühistu ning ligipääsu peab tagama korteriomanik, samuti tasuma selleks vajaminevate tööde eest (vannitoas keraamiliste plaatide ja segisti eemaldamine ning hilisem olukorra taastamine).
Küsimused:

1. Vastab see tõele, et kaasomandis olevate süsteemidele ligipääsu tagamine ning vastavate kulutuste (kui see jääb korteri piiresse) eest tasumisel langeb kohustus korteri omanikule?
2. Mis õigusaktidega on antud probleem reglementeeritud?
3. Milliseid õigusakte on KÜ kohustatud kirjaliku taotluse alusel esitama korteri omanikule?

Lugupidamisega

Postitusi: 1529
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Kaasomandis olevate tööde teostamine

14 Okt 2019, 15:24

Tere,

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (Leitav Riigi teatajast https://www.riigiteataja.ee/akt/109052017015?leiaKehtiv) § 31, milles on sätestatud korteriomaniku kohustused, on öeldud, et korteriomanik peab võimaldama eriomandi eset (oma korteriomandit) kasutada teistel isikutel, kui see on vajalik kaasomandi eseme korrashoiuks. Selle tõttu tekkinud kahju tuleb omanikule hüvitada. Seega on KÜ väide vaid poolenisti õige.
Eelnimetatud seaduse § 45 on sätestatud korteriomaniku õigus saada teavet. Korteriomanikul on õigus saada juhatuselt teavet korteriühistu tegevuse kohta ja tutvuda korteriühistu dokumentidega. Juhatus võib keelduda teabe andmisest ja dokumentide esitamisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju teise korteriomaniku või kolmanda isiku õigustatud huvidele.
Korteriomanik võib juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest või dokumentidega tutvumise võimaldamisest, nõuda, et tema nõudmise õiguspärasuse üle otsustaks korteriomanike üldkoosolek, või esitada kahe nädala jooksul juhatuse keeldumise saamisest arvates või nelja nädala jooksul taotluse esitamisest arvates, kui juhatus sellele ei ole vastanud, hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma või dokumentidega tutvumist võimaldama.

Parimate soovidega
Tiina Mölder
HUGO OÜ jurist

Vasta