Kas selline KÜ otsus on seaduslik?

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 2
Liitunud: 18 Okt 2019, 15:59

Kas selline KÜ otsus on seaduslik?

18 Okt 2019, 16:18

Aiamajade ja kuuride paigaldamise kord. OTSUS.
Ühel päeval saime sellise pealkirja emaili KÜ esimehelt.
Teema ei olnud kordagi tõstetud ega arutanud majaelanikute koosolekul.
Elame ridaelamus, kus on 6 boksi. Meil on ühismaa ja igale boksile kuulub ka tema majalapike.

Soovin teada, kas selline otsus omab jur. õigust? kas KÜ esimehel on tõesti õigus iseseisvalt sellised otsused vastuvõtta? (KÜ'l puudub põhikiri, kus KÜ esimehe õigused oleksid kirjeldatud).
Kas ehitised, mis on ehitatud peale selle esimehe otsuse, on seaduslikud? KÜl ei olnud ühtegi koosolekut peale selle otsuse väljastamist, kus oleks võimalik seda arutada.

Tänan vastuse eest
Jelena

Otsuse sisu on järgmine:
OTSUS
Aiamajade, kuuride paigaldamise kord.
Elamu juurde kuuluvad reeglina abihooned. Kui abihooned on väiksemad ehitusloakohustuslikkuse nõudest (alla 60 m2 ehitusaluse pinnaga ja alla 5 m kõrge), siis puudub nende rajamiseks (ehitamiseks) ka detailplaneeringu kohustus. Detailplaneeringust tuleb lähtuda siis, kui detailplaneering on koostatud ja selles on toodud tingimused/nõuded ka abihoonete rajamisele.
Käesolevas otsuses ei näe korteriühustu vajalikuks eraldi teavitamist korteriomaniku poolt korteriühistut/naabreid sooviga paigaldada näiteks kuur või aiamaja oma krundile.
Aiamaja, kuuri võib iga korteriomanik paigaldada oma äranägemise järgi enda isiklikule haljasalale/krundile/terrassile nii, et selleks ei kasutata ühismaad.
Aiamaja, kuuri rajamisel lähtume hea tava reeglitest.
Kehtiva ehitusseadustiku § 7 järgi tuleb ehitis projekteerida ja ehitada ning korras hoida hea tava kohaselt. Head tava tuleb järgida ka muus seadustikuga reguleeritud tegevuses. Ehitusseadustiku tähenduses mõistetakse hea tava all seega nii head ehitus-, projekteerimis- kui korrashoiutava, mitte üksnes kitsalt kõnekäibes kasutuses olevat ehitustava.

Postitusi: 1529
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Kas selline KÜ otsus on seaduslik?

22 Okt 2019, 13:13

Tere

Kui otsus puudutab kaasomandis olevat maad, on see tühine, kuna kaasomandisse puutuvad otsused tuleb teha kaasomanikel ühiselt. Kui aga tegemist on maaga, mis ei kuulu korteriomandite juurde vaid on iga korteriomaniku ainuomandis (kinnistusraamatus eraldi kinnisasi) või mis on korteriomandi eriomandi ese, on selline teade vaid informatiivset laadi seaduse selgitus ja igal omanikul on õigus talle kuuluval maal toimetada oma äranägemisel.
Kuna olukorrale juriidilise hinnangu andmine sõltub tegelikest asjaoludest, soovitan pöörduda küsimusega individuaalsele õigusnõustamisele registreerudes eelnevalt www.juristaitab.ee

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta