Kü püstikute avariiremondiga seonduv kulu

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 3
Liitunud: 18 Nov 2019, 13:41

Kü püstikute avariiremondiga seonduv kulu

18 Nov 2019, 13:55

Korteriomanikul on kohustus tagada pääs kaasomandile, enamasti on selleks ühine veepüstak. Varasemates vastustes ütlete, et kaasomandi remondiga seoses tuleb ühistul kõik kaasnevad kulud korteriomanikule hüvitada. Kus on hüvitise piir ja võrdne kohtlemine kui keegi ei soovi hüvitist?
Kas kü saab üldkoosoleku häälteenamusega otsustada, et püstakute seinte avamine ja sulgemine koos kaasnevate viimistlustöödega ei hüvitata ühistu vahenditest, vaid on iga korteriomaniku kohustus? või on mõni seadusesäte, mis seda ei võimalda?

Postitusi: 1434
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Kü püstikute avariiremondiga seonduv kulu

22 Nov 2019, 10:14

Tere

Vastavalt korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 31 lg 1 p 3 on korteriomanik kohustatud võimaldama eriomandi eset ehk oma korterit kasutada teistel isikutel, kui see on vajalik kaasomandi eseme korrashoiuks. Selle tõttu tekkinud kahju tuleb omanikule hüvitada.
Kuna tegemist on iga korteriomaniku iseseisva nõudega korteriühistu vastu, on ka igal korteriomanikul võimalik seda nõuet kas realiseerida või sellest loobuda. Üldkoosolek sellist otsust vastu võtta ei saa.
Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 3
Liitunud: 18 Nov 2019, 13:41

Re: Kü püstikute avariiremondiga seonduv kulu

26 Nov 2019, 09:02

Tänan.
Kui üldkoosoleku häälteenamusega seadus ei luba taolist otsust, kas siis ainult kokkuleppega on võimalik saavutada püstikuseinte avamis, sulgemis ja viimistlemiskulude jätmine korteriomandile. Ja kas kohus otsustab kus on hüvitise piir? milline on praktika?
Tekib ju probleem võrdse kohtlemisega, üks küsib, ühistu ei anna, lõpuks kohus määrab ja ühistuliige saab hüvitist ja teine kannab kulud ise.
Oleks ju õige siis juba kõigile ühistuliikmetele võimaldada ühistu vahenditest võrdne summa. Näiteks 100 eurot korteri kohta.
Iga korteriomand peab sellega hakkama saama. Lõpuks on siin ühistu vahendid piiratud, kellele kallis laudis, kellele fototapeet või siis värv.

Postitusi: 1434
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Kü püstikute avariiremondiga seonduv kulu

30 Nov 2019, 12:23

Tere

Igasuguse hüvitamise eesmärk on asetada kahju kannatanu võimalikult sarnasesse olukorda sellele, mis oleks olnud, kui kahju tekitavat sündmust ei oleks aset leidnud. Samuti on oluline, et hüvitise tagajärjel ei oleks hüvitise saaja paremas olukorras, ehk hüvitise arvelt rikastunud. Ilmselt on korterite taastamistööde kulud erinevad sõltuvalt avamisega tekitatud kahju ulatusest ja näiteks ka kasutatud viimistulusmaterjalidest. Seega ongi tõenäoliselt kantud kahju ja ka sellest tuleneva hüvitise suurused erinevad.
Kuna seadus kohustab KÜ hüvitist maksma, on igal korteriomanikul võimalik nõue esitada või esitamata jätta. Nõuet ei pea esitama läbi kohtu, esmalt tehaksegi seda hea tava kohaselt otse kahju tekitajale.
Kuna KÜ rahalised vahendid tekkivad eeskätt majandamiskuludeks tehtavatest maksetest, saab siin korteriomanikele selgitada, et nõuete esitamisel tuleb teha ka suuremaid makseid.
Nagu öeldud, nõude esitamist välistada ei saa kui kõik korteriomanikud kaasomanikena ei nõustu kokku leppima,et tekkivad kulud kaetakse ise.


Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta