Talvine kütmine tühjas korteris.

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 04 Dets 2019, 16:23

Talvine kütmine tühjas korteris.

04 Dets 2019, 16:27

Tere!Sooviks saada seadust,mis ütleb,kui palju peab olema korteris,kus alaliselt ei elata temperatuur.

Postitusi: 1440
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Talvine kütmine tühjas korteris.

11 Dets 2019, 12:25

Tere,

Tänan esitatud küsimuse eest.
Ehkki korteriomandi- ja korteriühistuseadus konkreetseid numbrilisi väärtusi ei kehtesta vaid selles on sätestatud üldsõnaliselt, et eriomandi eseme korrashoidmisel on korteriomanik muu hulgas kohustatud hoidma selle piires sellist temperatuuri ja õhuniiskust, mis tagab kaasomandi eseme säilimise ning teiste eriomandite esemete kasutamise nende otstarbe kohaselt ja ilma ülemääraste kulutusteta. Seadusandja on seaduse seletuskirjas märkinud, et eluruumide osas ei ole võimalik mingit üldkohustuslikku miinimumi kehtestada, sest inimeste eelistused õhutemperatuuri osas on üsna erinevad. Mõne inimese jaoks on ka +16 °C toaõhu temperatuur elamiseks piisav ja sellisel juhul ei saa ka tema naabrid nõuda, et ta tõstaks selle +22 °C peale, nagu neile meeldib.
Teiseks on korteritevahelised piirded erineva soojapidavusega. Kui korterite vaheseinad on sama soojapidavusega kui välisseinad, siis ei mõjuta ühe korteri kütmata jätmine oluliselt teiste kasutusmugavust. Samas tuleb ka sellisel juhul tagada, et oleks välditud veetorude külmumine jmt kahjulik mõju kaasomandi esemele.
Keerulisemate hoonete puhul, kus paiknevad erineva otstarbega ruumid, on mõistlik juba eriomandi kokkuleppes kindlaks määrata, millised minimaalsed tingimused igas ruumis peavad olema.
Seega saab soovitada eriomandi kokkuleppes temperatuuri puudutavad detailid kokku leppida ja siis saab neid ka teiselt korteriomanikult nõuda.


Parimate soovidega
Tiina Mölder
HUGO OÜ jurist

Postitusi: 7
Liitunud: 28 Veebr 2018, 15:28

Re: Talvine kütmine tühjas korteris.

14 Jaan 2020, 14:20

Tere!

Palun Teilt vastuseid küsimustele (nummerdatud).

1.Soovin teada, mis peab olema minimaalne temperatuur ahiküttega korteris (puithoone), kus ei elata? Kuna seadus seda ei sätesta, kas siiski mingi mõistlik temperatuuri piir on võimalik aru saada? Näiteks 16 kraadi?
Olen naaberkorteri omanikuna hädas tühja kõrvalkorteri vähese kütmisega.

2.Kas naabri väide 10-15 soojakraadi piisavusest on õige? See lubaks ainult 10 kraadi hoida korteris. See ei ole minu teada piisav puithoone jätkuvaks säilimiseks võrreldes igapäevase kütmisega, st kortermaja säilimiseks ilma selle seisukorda halvendamata.

3.Kas saaksite palun välja tuua täpsustavaid seadusesätteid või kohtulahendeid piisava temperatuuri küsimuses ja puithoone säilimiseks vajaliku temperatuuri suuruse kohta.


Lugupidamisega

Postitusi: 7
Liitunud: 28 Veebr 2018, 15:28

Re: Talvine kütmine tühjas korteris.

14 Jaan 2020, 14:26

1. Palun juristi arvamust järgnevalt naabri kirjas toodud väidete kohta, kus on argumendina toodud siinses foorumis toodud juristi selgitus. Naabri kiri:

Tere!

Majandus- ja taristuministrimääruse „Eluruumidele esitatavad nõuded“ § 4 välja toodud nõue puudutab kaugküttel või oma maja katlaga kütmisel esitatavaid nõudeid inimeste pikemaajalisel ruumis viibimisel. (https://www.riigiteataja.ee/akt/103072015034?leiaKehtiv)

Samateemaline küsimus ja vastus on leitav juristaitab.ee foorumist (viewtopic.php?f=17&t=7541&p=16613&hilit ... uur#p16613)
Tiina Mölder, HUGO OÜ jurist, 11.12.2019.


• määrusega kehtestatud 18-kraadise temperatuuri nõue ei kehti ahiküttega korteri kohta. Ahiküttega korteri temperatuuri ei sätesta ükski õigusakt;
• kui teil on külm, siis ehk peaksite ise midagi oma korteri soojustusega ette võtma?
• praegu meie korteris olev 10–15-kraadine temperatuur tagab selle, et veetorud ei külmu ja korteri seisukord ei halvene;
• eelmises punktis nimetatud temperatuuri hoidmiseks piisab, kui kütame iga päev, kui välistemperatuur on alla 0 kraadi, ja harvem, kui väljas on soojakraadid;
• igasuguse rahalise nõude esitamiseks peab olema algdokument, mis tõestab nõude asjakohasust. Milline dokument tõestab seda, et teil on kütmisele kulunud väidetud summa võrra rohkem kui oleks kulunud juhul, kui meie korteri temperatuur oleks püsivalt 18 kraadi?

Postitusi: 1440
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Talvine kütmine tühjas korteris.

21 Jaan 2020, 11:13

Tere,

Tänan esitatud küsimuse eest.
Osaliselt on naaber asjaolusid õigesti hinnanud, osaliselt on aga valesti mõistnud.
Vastab tõele, et ahiküttega korteri kohustuslikku temperatuuri ei ole ühegi õigusaktiga kehtestatud. Seadusandja selgitus selle põhjustele on leitav käesoleva foorumi lingilt, mille olete oma küsimusse kopeerinud.
Väide, et peaksite ise midagi oma korteri soojustusega ette võtma on tõene vaid osaliselt. Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse kohaselt on korteriomanik muu hulgas kohustatud hoidma selle piires sellist temperatuuri ja õhuniiskust, mis tagab teiste eriomandite esemete kasutamise nende otstarbe kohaselt ja ilma ülemääraste kulutusteta. Lisasoojustamine nagu ka suuremad küttekulud võivad olla käsitletavad ülemääraste kuludena. Seega ei piisa vaid torude külmumise vältimisest vaid arvestada tuleb ka võimalikke mõjusid hoone üldisele seisukorrale (kaasomandile) ja teiste korteriomanike võimalike ülemääraste kuludega.
Vastab tõele, et igasuguse nõude aluseks olevaid asjaolusid, sealhulgas rahalise nõude suurust, tuleb nõude esitajal tõendada. Tõendiks võivad olla nii dokumendid kui ka asjatundja antud ekspertarvamus.
Konkreetseid asjaolusid arvestava nõustamise saamiseks soovitan registreeruda individuaalsele õigusnõustamisele registreerudes veebilehel www.juristaitab.ee


Parimate soovidega
Tiina Mölder
HUGO OÜ jurist

Postitusi: 1440
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Talvine kütmine tühjas korteris.

21 Jaan 2020, 11:35

Tere,

Tänan esitatud küsimuse eest.
1. Kuna seadus konkreetset temperatuuri ei sätesta, hinnatakse igal konkreetsel juhul asjaolusid ja määratakse temperatuur sellest lähtuvalt. (vt ka Tartu Maakohtu 28. august 2018. a kohtuotsust tsiviilasjas nr 2-17-9580, otsuse p 23.6. https://www.riigiteataja.ee/kohtulahend ... =245459463)
2. Väite kinnitamiseks või kummutamiseks soovitan võtta asjatundjalt ekspertarvamus. Tegemist on ehituslikku laadi küsimusega ja vastaja, ilma vastavaid eriteadmisi omamata, ei ole pädev sellele vastust andma.
3. Nagu ka käesoleva vastuse p 1 viidatud kohtulahendist nähtub, on piisava temperatuuri hindamisel olulised konkreetsed asjaolud, hoone üldine seisukord ja oma seisukohtade põhistamine ning tõendamine asjatundja ekspertarvamusega.
Konkreetsete asjaolude hindamiseks, tegevuskava koostamiseks ja asjaolusid ning tõendeid arvestava nõustamise saamiseks soovitan registreeruda individuaalsele õigusnõustamisele veebilehel www.juristaitab.ee


Parimate soovidega
Tiina Mölder
HUGO OÜ jurist

Postitusi: 7
Liitunud: 28 Veebr 2018, 15:28

Re: Talvine kütmine tühjas korteris

31 Jaan 2020, 19:38

Kas ahikütte korral talvisel perioodil on üheks mõistlikuks nõudeks tühja korteri kütmisel selle sagedus?

Küsimuse all olevas 2-toalisel korteris, kus ei elata (seal on remont tegemata ja korterit väidetavalt enne remonti soojaks ei saa kütta), köetakse ahju (ja väidetavalt ka pliiti, aga pole kindel) 2-3 korda nädalas praegu, kui väljas on kuni 5 soojakraadi. Varasematel kuudel, kui välistemperatuur oli keskmiselt kuni max 10 soojakraadi, siis köeti 1 kord nädalas. Selge on, et sellest ei piisa puithoone korralikuks säilimiseks, väidetavalt puithoone säilimiseks peaks seal hoidma pidevalt temperatuuri 15-16 või teistel andmetel 16-17 soojakraadi minimaalselt. Palkseinte niiskusesisaldus ei tohiks ületada 17% (Enamike majaseente eoste idanemiseks ja puidu nakatamiseks on vaja suhteliselt palju niiskust. Kriitiliseks piiriks loetakse puitmaterjali niiskusesisaldust alates 17% ; https://vanaajamaja.ee/download/tr%C3%B ... stused.pdf).

Kas saan õigesti aru, et tuleb võtta eksperthinnang minimaalse vajaliku temperatuuri kehtestamise nõudeks konkreetse hoone säilimiseks, ei piisa tõestuseks näit spetsialisti kirjutisest vms.

Postitusi: 1440
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Talvine kütmine tühjas korteris.

06 Veebr 2020, 15:20

Tere

Ei saa väita, et tuleb võtta ekspertarvamus konkreetse hoone kohta. Kui eksperdid on kirjutanud nõuded hoone säilimiseks ja tegemist ei ole näiteks interneti kommentaariumiga, kus eksperdi pädevuses tuleb kahelda, sobib kindlasti ka see.
Sel juhul on kasulik koguda tõendeid, et maja olukord ei vasta asjatundja kirjeldatud miinimumstandardile ja et selle põhjuseks ei ole mitte hoone üldine seisund vaid konkreetse korteri kütmata jätmine.
Ühelgi tõendil ei ole ettemääratud jõudu. Tõendeid hinnatakse kohtumenetluses kogumis ja need peavad võimaldama kohtul kujundada konkreetsetest asjaoludest, mis on tõendatud, lähtuvat seisukohta ja jõuda siseveendumusele antud asjas.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta