Üürileping ja selle tühistatavus

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 12 Jaan 2020, 13:39

Üürileping ja selle tühistatavus

14 Jaan 2020, 14:57

Palun abi järgnevas küsimuses.
1. Kuidas saab kohustada panema üürileandjat tagatisraha hoiusele kui üürileandja keeldub seda tegemast. Seadus ei reguleeri, milliseid sanktsioone saab kasutusele võtta kui üürileandja ei hoiusta deposiiti oma rahast eraldi. Millised on protsendid.
2. Üürileping on sõlmitud otse üürileandjaga. Sõlmitud üürilepingus ei ole välja toodud, kas, kes ja kuidas käib aegajalt eluruumi üle kontrollimas. Üürileandja pani ühel ühel õhtul sõnumi teel fakti ette, et "Homme kell 10.00 tuleb minu esindaja ja vaatab üle eluruumid, mis on teile renditud. Ta ei viibi kauem kui 5- 10 minutit, kui ei teki ootamatuid situatsioone. Palun teda ruumide vaatamisel mitte segada". Siit küsimus, kuidas reguleerib antud olukorda seadus (alus), milline on etteteatamisaeg kui tahetakse üürile antud ruume üle vaadata, milles elatakse, kas esindajal peab olema notariaalne volitus, kas seda saab üldse teha keegi kolmas isik kui temaga ei ole üürnikul üürilepingut sõlmitud vaid otse üürileandjaga, kes on ka üürile võetud pinna peremees.  
3. Üürileandja ja üürniku vahel on kehtiv leping, mida pole kumbki üles öelnud. Samas pani omanik välja kuulutuse, et ruumid üüritakse välja. Kas sellisel juhul on tegemist kelmusega?
4. Kas üürilepingus peab olema ära märgitud ka konkreetne aadress, mida üüritakse ja ruumide pindala. Eluruumide kasutamise lepingus on märgitud nö vaid maja number, kuid korterit mitte. Samuti ei ole märgitud ka üüritud ruumide pindala.
5. Kas sellist üürilepingut saab pidada tühistatavaks ja võib nõuda selle tühistatavust kui selles on palju seadusest kõrvalekalduvaid nõudeid. Kas tühistatavust saab nõuda ainult läbi kohtu? Üürileping ei ole täpne selles, milles algselt kokku lepiti. Meilitsi oli läbi räägitud ühes, kuid reaalsuses on asjad teisiti. Pealegi ei tööta siiani põrandaküte pesemisruumis. Pesuruumi on pea võimatu kasutada, sest seal on külm. Üürileandja on olukorrast teadlik.

Tänan!

Postitusi: 1440
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Üürileping ja selle tühistatavus

21 Jaan 2020, 12:27

Tere,

Tänan esitatud küsimuse eest.
Esmalt tuleb märkida, et Teie kirjeldatud viisil lepingut sõlmides olete saanud üürnikuks kogu maja suhtes (puudub nii korteri number kui ka üüritava eluruumi pindala). Seega on Teil tulenevalt lepingust õigus kasutada kogu maja ja üürileandja peab seda ka võimaldama. VÕS § 313 lg 1 kohaselt võib mõjuval põhjusel kumbki lepingupool nii tähtajatu kui ka
tähtajalise üürilepingu üles öelda. Põhjus on mõjuv, kui selle esinemisel ei saa ülesütlemist soovivalt lepingupoolelt kõiki asjaolusid arvestades ja mõlemapoolseid huvisid kaaludes eeldada, et ta lepingu täitmist jätkab. Kui leping on sõlmitud kogu majale, tegelikkuses aga saate kasutada vaid osa sellest, on see lepingutingimuste rikkumine üürileandja poolt.
Tagatisraha kohta on võlaõigusseaduses sätestatud, et tagatisraha peab üürileandja hoiustama krediidiasutuses oma varast eraldi vähemalt kohaliku keskmise intressiga. Intress kuulub üürnikule ja suurendab tagatisraha. Mingeid sanktsioone tõepoolest ette nähtud ei ole. Küll aga on Teil võimalik endal kalkuleerida, milline oleks tagatisraha hoiustamise korral olnud kohaliku keskmise intressi suuruse alusel arvestatud intress ning tagatisraha tagastamisel nõuda ka intressi Teile üle andmist.
VÕS § 283 lg-st 3 tulenevalt on üürileandja kohustatud üürnikule asja ülevaatamisest olenemata selle eesmärgist õigeaegselt teatama. Arvestama peab ka üürniku huve. Millist ajaperioodi saab pidada õigeaegseks ei ole õigusaktiga sätestatud ja selle hindaminel tuleb lähtuda poolte mõistlikest huvidest.
Konkreetsete asjaolude hindamiseks, eelkõige lepingu tõlgendamiseks ja asjaolusid ning tõendeid arvestava nõustamise saamiseks soovitan registreeruda individuaalsele õigusnõustamisele veebilehel www.juristaitab.ee


Parimate soovidega
Tiina Mölder
HUGO OÜ jurist

Vasta