KÜ hoone renoveerimistööde jaoks ehitusfirma valimine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 3
Liitunud: 01 Dets 2019, 16:22

KÜ hoone renoveerimistööde jaoks ehitusfirma valimine

02 Veebr 2020, 21:51

Tere,
Mul on järgmine küsimus: oktoobris 2019 ostsin korterit ning sellel hetkel juba toimusid maja fassaadi ja katuse renoveerimistööd. Ma soovisin tutvuda üldkoosoleku protokolliga kus valiti välja ehitusfirma mis hakkab töid tegema. Otsus oli vastu võetud 2018 mai kuus ning protokollist selgub, et "KÜ juhatus valis hoone renoveerimistööde jaoks ehitusfirma XXX". Koosolekul viibis 34 KÜ liiget 64st (neist 15 volikirja alusel).
Küsimus on selles, et kas KÜ juhatusel oli õigus ise valida ehitusfirma? Alternatiive ega erinevaid hinnapakkumisi pole koosolekul esitatud. KÜ juhatuse poolt välja valitud firma eest hääletas 32 ühistu liiget, vastu oli 2. Mulle tundub, et valitud firma hinnapakkumine oli liiga kõrge, KÜ liikmed kes hääletasid vastu soovisid pakkuda teist firmat kelle hinnapakkumine võis olla palju soodsam. KÜ juhatus ei võtnud nende soovi arvesse.

Postitusi: 1434
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: KÜ hoone renoveerimistööde jaoks ehitusfirma valimine

07 Veebr 2020, 18:38

Tere

Teie probleemi lahendamiseks on oluline, kas tegemist on tavapärase valitsemisega korteriomandi- ja korteriühistu seaduse mõttes (§ 35), kaasomandi eseme ajakohastamisega (§ 39) või oluliste ümberkorraldustega (§ 38).
Korteriomandi kaasomandi osa eseme tavapärase valitsemise küsimuste ja eseme ajakohastamise üle otsustavad korteriomanikud häälteenamuse alusel, kui korteriühistu põhikirjaga ei nähta ette rangemaid nõudeid.Ehitusliku või muu kaasomandi eseme korrashoiuks vajalikust muudatusest suurema ümberkorralduse tegemist ei saa otsustada tavapärase valitsemise raames, vaid selleks on vaja korteriomanike kokkulepet.
Kui tegemist on olukorraga, mille seadusest tulenevalt võib otsustada häälteenemusega, tuleb lähtuda sellest, et korteriomanike üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osalevatele korteriomanikele kuulub üle poole häältest (osalemine võib olla nii isiklik kui volikirja andes) ja üle poole kaasomandi osadest, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud mittetulundusühingu liikmetest või nende esindajatest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.
Seega, kui lähtuda seadusest, on otsus kehtiv. Siiski tuleks vaadata ka ühistu põhikirjast, millistel tingimustel on koosolek otsustusvõimeline ja millal on otsus vastu võetud.
Kui aga tegemist on olukorraga, mida käsitleb korteriomandi- ja korteriühistuseadus oluliste ümberkorraldustena, ei piisa häälteenamusest, vaid vaja on kõigi kaasomanike nõusolekut ehk kaasomanike kokkulepet. Soovitan Teil pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele registreerudes veebilehel www.juristaitab.ee, et koostöös juristiga konkreetsetest asjaoludest lähtuvalt välja selgitada, kas teostatavad tööd liigituvad oluliste ümberkorralduste alla või mitte.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta