KÜ liikme garaaži plaanitav lammutamise seaduslikkus üldkoosoleku otsuse alusel

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 27 Apr 2020, 10:21

KÜ liikme garaaži plaanitav lammutamise seaduslikkus üldkoosoleku otsuse alusel

27 Apr 2020, 10:51

Tartus kortermaja õues on aastakümneid seisnud garaažid.

Lootsin, et teema sai lõpetatud 2010, kui üldkoosolek otsustas nõuda KÜ krundil paiknevate garaažide omanikelt maa kasutamise eest püsivalt tasu. Olin asjaga nõus. 2011 protokollis kirjas, et juhatusele antakse volitused leidmaks võimalused garaažide likvideerimiseks, mille omanikud ei ole KÜ liikmed. 2017.a üldkoosolekul otsus, et likvideerida tuleb kõik garaažid. Minu soovil kanti protokolli kahe otsuse vastu hääletanu korterite numbrid. Nüüd 2020 teade, milles viidati 2017 üldkoosoleku otsusele ja kuupäev garaažide likvideerimiseks.

Saatsin KÜ-le vastuskirja:
1) 2010 üldkoosoleku otsusega nõuda garaažide omanikelt maa kasutamise eest tasu alati nõus olnud, KÜ arved saatmata.
2) Minul teisaldamatu ehitusaluse pind 19,8 m2 garaažiomanikuna õigustatud ootus seda kasutada.
3) Vastavalt KrS §35 on tavapärane valitsemine ja korteriomanike häälteenamuse alusel otsustusalad lõikes 2. KrS §38 lõige 1 alusel on vaja olulise ümberkorralduse tegemiseks korteriomanike kokkulepet - 2017 üldkoosoleku otsus õigustühine. Kõik liikmed ei olnud nõus.

KÜ vastusekiri, et 2017 võeti häälteenamusega otsus vastu. Väide: KÜ põhikirjast tulenevalt on üldkoosolekul häälte enamusega tehtud otsused seadusega kooskõlas ja kuuluvad täitmisele. (Põhikirjas lause, et liikmete üldkoosolek on ühistu kõrgeim juhtorgan; üldkoosoleku pädevusse kuuluvad kõigi muude ühistu tegevusega seotud küsimuste otsustamine, mida ei ole delegeeritud juhatusele.)

1)Milliseid kohtuväliseid hoobasid mul on, et saaksin garaaži kasutamist jätkata?
2)Kui KÜ siiski garaaži lammutab, esemed omastab, kuidas kahjunõue?
3)Kas mul õigus kasutada takistamiseks politsei abi (vara kahjustatakse)?
4)Mida peaksin antud olukorras ette võtma (mõlema poole seisukohad teada, kas ja mida veel kirjalikult fikseerima peaks)?
5)Kas on toetavat kohtulahendit?
6)Mida juristina soovitate?

Postitusi: 1518
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: KÜ liikme garaaži plaanitav lammutamise seaduslikkus üldkoosoleku otsuse alusel

30 Apr 2020, 12:10

Tere,

Tänan esitatud küsimuse eest.
Korteriühistule kuuluva maa näol on tegemist kaasomandiga. Kaasomandi kasutamine peab toimuma kõigu kaasomanike nõusolekul, seega saab väita, et vajalik on kaasomanike kokkulepe ja lihthäälteenamusest ei piisa. KÜ põhikiri peab olema seadusega kooskõlas, kui esinevad ebakõlad, tuleb lähtuda seaduses sätestatust. Vaid mõningatel juhtudel lubab seadus lähtuda põhikirjast, ent siis on see seaduses selgesõnaliselt välja toodud. Nii on tavapärase valitsemise kohta sätestatud, et korteriomandi kaasomandi osa eseme tavapärase valitsemise küsimuste üle otsustavad korteriomanikud häälteenamuse alusel, kui korteriühistu põhikirjaga ei nähta ette rangemaid nõudeid. Oluliste ümberkorralduste kohta, mis väljuvad tavapärase valitsemise raamidest, on sõnaselgelt sätestatud, et selleks on vaja korteriomanike kokkulepet. Ilma mööndusteta.
Korteriomanik võib nõuda, et eriomandi ja kaasomandi eset kasutataks seaduse ning korteriomanike kokkulepete ja korteriühistu põhikirja kohaselt (§ 30lg 2).
Kuna üldkoosolek ei olnud pädev otsust vastu võtma, tuleb see tunnistada kehtetuks. Selleks võib kasutada juristi abi. Kui aga kohtuväliselt vaidlust lahendada ei õnnestu tuleb ikkagi pöörduda kohtusse. Korteriühistu organi otsuse kehtetuks tunnistamise ja tühisuse tuvastamise nõue lahendatakse kohtus hagita menetluses.


Parimate soovidega
Tiina Mölder
jurist

Vasta