Kohtutäituri tegevus

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Kohtutäituri tegevus

09 Mai 2014, 15:50

Pöördun Teie poole palvega saada juriidilist nõuannet minu olukorrale ja õigustele. Püüan anda ülevaate olukorrast, loodan, et suudan seda Teile vajalikul viisil selgitada.
18.10.2012 Jõustus kohtuotsus mille põhjal nõuti välja minult kahju hüvitamine summas 4109.95.-euri. Kahju nõudja on minu eelmine tööanda firma Baltic Tours. Pärast otsuse jõustamist olin tihedas kirjavahetuses Tallinna kohtutäitur Mati Kadak büroost täituri abiga ja palusin rakendada maksegraafikut. Palusin seda teha 9 korral oma kirjades kuid millegipärast seda palvet ei täidetud ja kirjavahetus katkes. Minu pangakonto blokeeriti, palusin taas rakendada maksegraafikut ja avada minu pangakonto, et saaksin normaalsed oma teisi elu kohustusi nagu eluasemelaen, vesi, gaas, elekter jne. kanda. Ka sellele ei tuldud vastu. Vahepeal on kohtutäitur blokeerinud tehingud minu korteriga. Tuludeklaratsioonist tagastutud raha on läinud 2 aastat võla katteks, lisaks kõik mis on pangakontol rohkem kui summa 320.-eur võetakse automaatselt ära. Alates 1 novembrist 2012 töötan agendina ja ma ei oma igakuist kindlat sissetulekut. Seega on mul olnud võimatu tasuda nõue kogusummas. Alates 2014 veebruarist võttis kohtutäituri abi minuga uuesti ühendust. Selleks ajaks oli nõue veel summas 3400.-eur. Asusin temaga uuesti kirjavahetusse ja palusin veelkord maksegraafikut, samas asusin tasuma igakuiste maksetena oma võlga, 100.-eurot kuus. Kohtutäitur lubas võtta nõudjaga ühendust, tegi seda, vastuse sain nüüd mais, 4 kuud hiljem ja vastus on taas, et sissenõudja ei ole nõus rakendama maksegraafikut ja viimane tärmin on mulle 30.09.2014 vastasel korral ähvardavad nad rakendada vara sundmüüki. Hetke seisuga on mul veel tasuda 2590.-eurot kuid mul ei ole seda summat võimalik tasuda nende poolt antud ajaks 30.09.2014. Palusin aja pikendust 2014. aasta lõpuni kuid ka seda ei rahuldatud. Minu igakuine sissetulek jääb 350-500.-euro vahele, sellest rahast pean tasuma oma pangalaenu 320.-eurot. Tegelikult olen ülalpeetav oma elukaaslase poolt. Ma ei tea enam mida teha ja seoses sellega on mul küsimused.
Kas Baltic Tours saab rakendada minu korteri, mis on Danske Panga pangalaenul, sundmüüki? Hetkel jätkan igakuiste maksete tasumist ja septembriks peaks olema minu võlast veel ca 2000.-eurot jäänud tasuda. Kas see summa on piisavalt suur, et mind minu kodust välja tõsta ja see müüki panna? Kas mul on mingeid õigusi ennast kaitsta? Kas mul on veel omalt poolt midagi võimalik teha, et saada maksegraafikut nende poolt?

Olen tänulik kui aitate mul mõista olukorda juriidise poole pealt ja selgitate mulle minu võimalusi olukorda lahendada, et mitte oma kodu kaotada.

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Kohtutäituri tegevus

09 Mai 2014, 15:51

Reeglina on sissenõudjad (võlausaldajad) huvitatud sellest, et nende nõude rahuldamiseks pööratakse sissenõue kogu võlgniku varale, sh kinnisvarale. Kinnisvara on kõrgema väärtuse tõttu sissenõudja (võlausaldaja) vaatenurgast atraktiivsem müügiobjekt, kui seda on vallasvara. Varale sissenõude pööramisel üldjuhul vara arestitakse ja müüakse ning sissenõudja nõue rahuldatakse vara müügist saadud raha arvel. Kinnisvarasse puutuvalt tuleb kõne alla ka selle sundvalitsemisele andmine, misjärel rahuldatakse sissenõudja (võlausaldaja) nõue sundvalitsemise teel saadust.

Sissetulekut ei arestita, kui see ei ületa ühe kuu eest ette nähtud palga alammäära suurust või vastavat osa nädala või päeva sissetulekust. Aastal 2014.a. on palga alammäära suurus 355.-€ kuus.

Kinnisvara võõrandamine täitemenetluses on levinuimaks võimaluseks võlausaldaja nõuete (osalisel) rahuldamisel, kuid lisaks eelnevale võib täitemenetluses arestida ja sissenõuet pöörata ka võlgniku varalistele õigustele (nt nõuetele) või sissetulekule. Tegemist on olulise alternatiiviga, mis pakub võlausaldajale võimaluse oma nõude rahuldamiseks juhul, kui võlgnikul kinnisvara puudub.

Saan nii aru, et Danske Panga kasuks on korterile seatud hüpoteek. Teie kirjast ei selgu, kas laenu pangale tasute korrapäraselt ja kui suur on laenu jääk.

Juhul, kui täitemenetluse jätkamine on võlgniku suhtes ebaõiglane võib kohus selle võlgniku avalduse alusel peatada, täitmist pikendada või ajatada. Seejuures tuleb arvestada nii sissenõudja huvisid, kuid ka näiteks võlgniku perekondlikku ja majanduslikku olukorda. Kahjuks ei oska võlgnikud seda sätet oma õiguste kaitseks kasutada ning nõudjad ilmselt ei informeeri sellise võimaluse olemasolust. Jätkake osamaksete tasumist ja juhul, kui korter tõesti pannakse sundmüüki, siis teete kohtule avalduse märgite lisaks muule informatsioonile (näiteks, et tasute igakuiselt teile jõukohaseid osamakseid jne.), ka asjaolu, et võlgnetav summa ei ole proportsionaalne korteri turuväärtusega ja muidugi asjaolu, et olete korduvalt võlausaldajale pakkunud maksegraafikut.


Vastas Jana Kitter.

Postitusi: 1
Liitunud: 12 Mai 2014, 10:22

Re: Kohtutäituri tegevus

12 Mai 2014, 10:57

Tere ja suur tänu vastuse eest. Ma täpsustan, küsisite:
Teie kirjast ei selgu, kas laenu pangale tasute korrapäraselt ja kui suur on laenu jääk?
Vastus: Pangalaenu tagastamisega ei ole probleeme olnud, maksed teen õigeaegselt. Hüpoteek Danske Pangale suuruses 1 950 000,00 krooni. Pangalaenu suurus võttes 2006 aastal oli 149 000.-eurot, sellest on veel tasuda 68 000.-eurot. Millal oleks mul õige aeg sellekohane palve kohtule esitada, et soovin võla tasuda maksegraafiku alusel, samuti, et minu korterit sundmüüki ei panda. Kas Pean sellega ootama Baltic Toursi poolt antud tärminini 30.09.2014 või võin seda ka juba varem teha? Kas oskate mulle anda ka täpsemalt juhised kuhu ma pean selle avalduse saatma. Kas teil on olemas mõni näidis kuidas see peaks olema vormistatud või pean kuskilt mingi taotluse netist täitma. Siiani ei ole mind kahjuks kohtutäituri abi sellisest võimalusest informeerinud, ta on saatnud ainult minu palvekirjad otse edasi ilma omapoolse lisata otse võlanõudjale, muud midagi. Kas on õige, et minu kinnisvara st. korterile pandi peale Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäituri poolt juba 22.11.2012 kohe 1 kuu peale kohtuotsuse langetamist 18.10.2012? Olen tänulik vastuse eest. Tegusta päeva! Grete

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Kohtutäituri tegevus

20 Mai 2014, 15:32

Täitemenetluse seadustiku § 45. Täitemenetluse peatamine, pikendamine ja ajatamine kohtumääruse alusel
Kohus võib võlgniku avalduse alusel täitemenetluse peatada või täitmist pikendada või ajatada, kui menetluse jätkamine on võlgniku suhtes ebaõiglane. Seejuures tuleb arvestada sissenõudja huvisid ning muid asjaolusid, muu hulgas võlgniku perekondlikku ja majanduslikku olukorda.

Avaldus tuleb esitada kohtusse ning avalduse võib esitada enne 30.09.2014.a., tõendiks kirjavahetus Baltic Toursi ja kohtutäituriga. Avaldus kohtule võite ise koostada või pöördute abi saamiseks mõne juristi poole. Keelumärke kinnisasja käsutamiseks võib kohtutäitur seada kohe peale kohtuotsuse jõustumist. Tavaliselt on see 1 kuu peale otsuse tegemist.


Vastas Jana Kitter.

Vasta