Segane võlanõue(arbitraaz jms)

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 22 Sept 2014, 19:35

Segane võlanõue(arbitraaz jms)

22 Sept 2014, 19:54

Tere,

Avastasin, et mul on kaelas täitementlus. Sissenõudjat ei tea aga otsuse tegija on keegi: Alalise Rahvusvahelise ja Sõltumatu Vahekohus? Netist leidsin ka nende kohta mingi reglemendi http://www.rigolet.ee/vahekohus/index.html
Välja on siis mõistetud minult nende poolt 02.06.2014. järgnevalt: põhivõlg 63 EUR, viivis 336.60 EUR, menetluskulud 25 EUR,
õigusabikulud 125 EUR, millele lisandub viivis 91% aastas otsuse tegemisest kuni otsuse täitmiseni ning menetluskulude ja õigusabikuludelt kuni nende tasumiseni viivis VÕS § 113 lg 1 toodud määras (EKP intress+7% aastas).
Pole kuulnudki mingist sellisest kohtuorganist Eest Vabariigis. Täitur on sinna veel mõnuga 147 eurot ja menetluse algatamise tasu 19.16 veel otsa pannud. Summa kokku siis üle 700 euro. Mind ta teavitanud sellest menetlusest ei ole. Kas 2014.a. peab kohut veel riik või olen ma midagi maha maganud?
Või nüüd ongi nii, et iga mats imeb pastakast numbreid ja täiturid aga nõuavad sisse?
Lisaks veel niipalju, et nendest toimingutest millest nad oma "reglemendis" räägivad ei tea ma midagi. Pole keegi mind ega minu esindajat kuhugi kutsunud ja teavitanud mingist istungist. Ilmselt on see mingi järjekordne petuskeem aga kuidas kohtutäitur sellega kaasa on läinud sellest ei saa ma aru. Kaasosaline?


Tänud ette

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Segane võlanõue(arbitraaz jms)

24 Sept 2014, 21:19

Arvestades Teie kirja sisu, siis ilmselt olete mingil ajal võtnud kiirlaenu. Kiirlaenulepingus on sageli märge, et vaidluse korral või võlakohustuse täitmata jätmise puhul lahendab asja vahekohus. Teiega ilmselt nii on juhtunud. Laenu võttes ei pööranud Te tähelepanu, et vaidlus kuulub lahendamisele vahekohtus. Selline praktika on viimasel ajal üsna levinud. Viivis alates käesolevast aastast on vastavalt VÕS §-le 113 gl 8,25 % aastas ja varasemalt oli see 7,25 % aastas. Kui põhivõlg on 63 eurot, siis kohtupraktikaga kooskõlas ei ole aga viivis 336 eurot. Viivis ei tohiks olla suurem põhivõlast.
Teil tuleks vahetult pöörduda vahekohtu otsust täitva kohtutäituri poole, et teda saada, kes on sissenõudja vahekohtu otsuse alusel. Vastavalt täitemenetluse seadustiku § 2 lg 1 p 6 alusel on vahekohtu otsus täitedokumendiks ja kohtutäitur on kohustatud seda täitma sissenõudja avalduse alusel. Lisaks tundub, et vahekohus on otsuse langetanud Teid asjast teavitamata või ei olnud teada Teie aadress võim muud kontaktandmed.
Seega pöörduge asjas selguse saamiseks vahetult vahekohtu otsust täitva kohtutäituri poole ja kui olete teada saanud sissenõudja ehk võlausaldaja, siis astuge võlausaldajaga läbirääkimistesse mõistliku kompromissi saavutamiseks. Kiirlaene on ahvatlev, kuid ohtlik võtta. Asja huvides otsige üles ka laenuleping.


Vastas Vambola Olli.

Vasta