Nõuete aegumine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Nõuete aegumine

29 Okt 2014, 16:34

Küsimus nimelt selline, kui mul on olnud pangalaenude tagasi maksmisega probleeme ja nüüdseks on need täiteasjana kohtutäituri käes, siis kas sellised asjad ka aeguvad?
Kuskilt on kõrvu jäänud, et tehingust tulenevad nõuded aeguvad kolme aastaga, vastab see tõele? Ja kui mu asjad on aegunud, siis kelle ja ma pean vastava avalduse tegema?

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Nõuete aegumine

29 Okt 2014, 16:35

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lg 1 kohaselt on tehingust tuleneva nõude aegumistähtaeg kolm aastat, sama paragrahvi lg 4 kohaselt on lg 1 nõuete aegumistähtaeg kümme aastat, kui kohustatud isik rikkus oma kohustusi tahtlikult ning lg 5 kohaselt kinnisomandi üleandmise nõude, kinnisasja asjaõigusega koormamise, asjaõiguse üleandmise või lõpetamise või asjaõiguse sisu muutmise nõude aegumistähtaeg on kümme aastat.

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 149 kohaselt seadusest tuleneva nõude aegumistähtaeg on kümme aastat selle nõude sissenõutavaks muutumisest, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Teost hoidumisele suunatud nõude aegumistähtaeg algab hoidumiskohustuse rikkumisest.

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 159 kohaselt aegumine katkeb ja algab uuesti täitedokumendi täitmiseks esitamisega. Teie küsimusest ei selgu, kas pangalaenud olid tagatud varaga, millist liiki pangalaenudest on küsimuses juttu, kas nõuded on esitatud kohtu kaudu, kas nõuete aegumine on mingis etapis katkenud? Saab vaid oletada, kuna panga nõuded on kohtutäituri käes, siis suure tõenäosusega on pank esitanud nõuded kohtu kaudu, mille aegumistähtaeg on 10 aastat (varem kehtinud seaduse kohaselt 30 aastat). Sellisel juhul tuleb avaldus aegumise kohaldamiseks esitada kohtule, muudel juhtudel kohtutäiturile. Kui laenu tagatiseks oli mingi kinnisasi on pangal võimalus kohtutäituri kaudu realiseerida hüpoteegiga koormatud vara. Kui pangalaenu saamisel oli kaaslaenaja või käendaja, tuleb teie poolt võetud kohustused panga ees täita nendel.


Vastas Jana Kitter.

Vasta