kohtutäituri teavitustegevus

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 10 Mär 2015, 20:51

kohtutäituri teavitustegevus

10 Mär 2015, 21:17

Tere!
Minu poja vara on arestitud ning müügil oksjonil alates 10.veebruarist. Mul on eelmisest aastast kehtiv volitus oma poja esindamiseks sama kohtutäituri juures, kuid kohtutäitur mind uue täitemenetluse algatamisest ei teavitanud. Ma leian, et selleks ju volitused ongi, et inimene, kes volitab, ei suuda ise antud situatsiooniga toime tulla. Siit minu küsimus: Kas kohtutäitur talitas seadusekohaselt, jättes mulle teate edastamata? Ja kas nüüd on oksjon seadustühine ning vara aresti alt vaba? Kui ja, siis kui kauaks? kuidas peaksin edasi talitama?

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: kohtutäituri teavitustegevus

16 Mär 2015, 08:31

Täitemenetluse seadustiku (TMS) § 24 lg 1 esimese lause kohaselt kui on täidetud täitemenetluse alustamise tingimused, toimetab kohtutäitur võlgnikule kätte täitmisteate.
TMS § 24 lg 2 esimese lause järgi täitmisteate võlgnikule kättetoimetamisega loetakse täitemenetlus alanuks. TMS § 10 lg-st 1 tulenevalt peab kohtutäitur võlgnikule kätte toimetama täitmisteate ning täitemenetluse osalistele vara arestimise akti ja enampakkumise akti, samuti oma otsused kohtutäituri tegevuse peale esitatud kaebuste kohta ning muud seaduses sätestatud dokumendid.

TMS § 55 lg 1 p- i 2 tulenevalt juhul, kui võlgnikule ei ole kätte toimetatud täitmisteadet, siis on võlgniku vara arestimine tühine ja sellest ei tulene õiguslikke tagajärgi.

Teie küsimuse kontekstis on oluline kas kohtutäitur toimetas selle uue täitemenetlusega seotud dokumendid (eeskätt täitmisteade ja vara arestimise akti) kätte Teie pojale (ehk võlgnikule). Iseenesest asjaolu, et mingis muus varasemas menetluses oli Teie poolt esitatud volitus Teie poja esindamiseks, ei mängi siin olulist rooli. Määrav on kas ja kuidas on Teie poeg sellest uuest täitemenetlusest teavitatud.

Juhul, kui Teie poeg sai uue täitemenetlusega seotud dokumendid isiklikult kätte, siis on ta seaduse mõttes nõuetekohaselt kohtutäituri toimingutest teavitatud ja selles osas (dokumentide kättetoimetamisel) on kohtutäituri tegevus seadusega kooskõlas. Keerulisem on olukord siis, kui Teie poeg uue täitemenetlusega seotud dokumente isiklukult ei ole kätte saanud, vaid kohtutäitur loeb neid dokumente kättetoimetatuks mingi seaduses ettenähtud kättetoimetamise nn fiktsiooni kaudu (postkasti panekuga, avalik kättetoimetamine jms). Kättetoimetamise fiktsioonide kasutamise üheks eelduseks on see, et kohtutäituril pole õnnestunud toimetada dokumendid kätte kas isiklikult või teadaolevale esindajale. Näiteks juhul, kui kohtutäiturile oli eelnevalt esitatud Teie volitus poja esindamiseks ja uues menetluses loeb kohtutäitur dokumendid Teie pojale kättetoimetatuks avaliku kättetoimetamise kaudu, ei pruugi selline dokumentide kättetoimetatuks lugemine olla lubatud.

Eeltooduga seoses, palun siiski arvestada, et konkreetse menetluse asjaolusid teadmata ei ole võimalik täpselt hinnata kohtutäituri tegevuse seaduslikkust. Pealegi selliste hinnangute andmine väljub selgelt käesoleva foorumi raamistikust.

Teie poja (võlgniku) volitatud esindajana on Teil õigus tutvuda täitetoimikuga ja saada sellest ärakirju ja õiendeid (TMS § 35 lg 1). Juhul, kui toimikuga tutvumise tulemusena Te jõuate seisukohale, et võlgniku õigused võisid olla täitemenetluses rikutud, on Teil võimalik vaidlustada kohtutäituri tegevust. Kohtutäituri tegevuse vaidlustamise kord on sätestatud TMS §-s 217.


Vastas Oksana Kutšmei.

Vasta