Palun infot

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Palun infot

18 Juul 2016, 19:40

Mul oleks vaja nõu. Mul tekkis aastal 2014 võlg krediidifirmale Isepankur As, kuna olin sel ajal majanduslikult raskustes, polnud võimalik mul seda maksta ja asi läks kohtuni välja. Kohtust sain otsuse 2015 aastal, et nemad jätavad Isepankur As avalduse läbivaatamata. Kuna algselt oli võlg 1000 eurot (aastal 2014) siis 2 aastat hiljem on võlg üleval krediidiinfos ja summas pea 3000 eurot. Siit ka küsimus, kui kohus ei võtnud avaldust menetlusse, miks minu võlg siis aastatega kasvab? Kas see kasvab siis minu elu lõpuni seal? Millised lahendused on, et saan võla kustutatud?

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Palun infot

18 Juul 2016, 19:41

Tsiviilseadustiku üldosa seadus § 146. Tehingust tuleneva nõude aegumistähtaeg
(1) Tehingust tuleneva nõude aegumistähtaeg on kolm aastat.


Tsiviilseadustiku üldosa seadus § 157. Jõustunud kohtuotsusega tunnustatud nõude aegumine
(1) Jõustunud kohtuotsusega tunnustatud nõude, samuti kohtulikust kokkuleppest või muust täitedokumendist tuleneva nõude aegumistähtaeg on 10 aastat.
https://www.riigiteataja.ee/akt/106122010001

Kirjutate, et aastal 2014 oli võlgnevus 1000.-€ kuid kaks aastat hiljem peaaegu 3000.-€, arvatavasti laenu võtmisel jäi Teil tähelepanuta, et laenu mitteõigeaegsel tagasimaksmisel hakkab põhivõlgnevusele lisanduma viivis. Kui Isepankur AS ei ole Teid kolme aasta jooksul võlgnevuse sissenõutavaks muutumisest uuesti kohtusse kaevanud, saate neilt kirjaliku taotluse alusel taotleda nõude aegumist tsiviilseaduse üldosa seaduse § 146 lg 1 kohaselt, kui aga kohus on teinud otsuse, siis saate sama seaduse § 157 lg 1 kohaselt peale kümnendat aastat teha kohtule avalduse aegumise kohaldamiseks.

Kõige lihtsam on võtta kontakti Isepankur AS- ga ja leppida kokku maksegraafikus, seda just osas, mis puudutab viiviseid (nende kasvamist).


Vastas Jana Kitter.

Vasta