1. leht 1-st

Kohtutäitur

Postitatud: 06 Mär 2019, 12:59
Tere sooviksin teada kas kahel erineval kohtutäituril on õigus arestida ühte ja sama võlga

Re: Kohtutäitur

Postitatud: 13 Mär 2019, 15:59
Tere,

Kohtutäitur alustab täitemenetlust sissenõudja avalduse alusel. Kohtutäituri valib sissenõudja. Kohtutäituri valimisel peab lähtuma kohtutäituri tööpiirkonnast.Kohtutäitur tuleb valida tööpiirkonnast, kus on võlgniku elu- või asukoht või kus asub võlgniku vara. Kui võlgniku elu- või asukohas ei ole vara, millele pöörata sissenõue, võib kohtutäitur jätkata alustatud menetlust väljaspool oma tööpiirkonda. Kui võlgnik lahkub teise kohtutäituri tööpiirkonda ja tema endisesse elukohta ei jää vara, millele saaks sissenõude pöörata, võib menetlust alustanud kohtutäitur viia menetluse lõpuni.
Seega ei tohiks esineda olukorda, kus sama nõuet täidab samaaegselt mitu kohtutäiturit. Kui selline olukord eineb, tuleks täiturile sellest teada anda.
Siiski võib olla tegemist olukorraga, kus sissenõudja on kohtutäiturit vahetanud. Teatud Täitemenetluse seadustikus nimetatud tingimustel on sissenõudjal selleks õigus.
Igal juhul soovitan selle küsimuse selgitamisel pöörduda täitemenetlust läbiviiva(te) kohtutäituri(te) poole, et asjasse selgust saada.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist