Aegumine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 6
Liitunud: 28 Nov 2013, 10:45

Aegumine

30 Okt 2019, 17:55

17.11.2016 mõisteti maakohtu otsusega II astme kuriteos sundrahaks 645€, mis hetkel ka kohtutäituri kätte jõudnud.

Lugedes KarS §82 jääb natukene arusaamatuks, millal on õigus taotleda aegumist, kas lõige 1, punkt 3 järgi öeldud

"kolm aastat teise astme kuriteo asjas tehtud kohtuotsuse jõustumisest;" , või lõige 5 järgi, mis ütleb: "Täitmisele pööratud rahalise karistuse ja varalise karistuse sissenõue aegub, kui rahalist karistust või varalist karistust ei ole sisse nõutud seitsme aasta jooksul kriminaalasjas tehtud kohtuotsuse jõustumisest. "

Postitusi: 1226
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Aegumine

31 Okt 2019, 09:51

Tere

Teie viidatud sätted käsitlevad erinevaid asjaolusid.
§ 82 lg 1 p3 on sätestatud aegumine juhul, kui nõuet ei ole sundtäitmisele pööratud ehk siis kohtutäituri menetlusse antud. Sel juhul saab nõuet sissenõudma asuda kolme aasta jooksul otsuse jõustumisest. Kui on möödunud 3 aastat,otsust enam täitma ei asuta.
Sama paragrahvi lg 5 sätestab aga täitmisele pööratud, s.o. kohtutäituri menetlusse antud otsuste aegumise.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 6
Liitunud: 28 Nov 2013, 10:45

Re: Aegumine

02 Nov 2019, 15:34

Teine küsimus selle kohta.

Käesoleval hetkel on kuritegu, milles mind süüdi mõisteti muudetud ümber väärteoks - kogus, millega mind TubS alusel süüdi mõisteti, ei ole pärast seadusemuudatust enam kuritegu, vaid väärtegu.

Juba süüdimõistmise hetkel sai seadust kaheti tõlgendada (ühest küljest väärtegu, teisest küljest kuritegu - ühte osa loeti kriminaalseks koguse järgi, teist kaalu järgi. Mind mõisteti süüdi koguse järgi, kuigi kaalu järgi oleks olnud väärtegu.

Kas selle alusel on midagi mõtet protsessima hakata või mitte?

Postitusi: 1226
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Aegumine

07 Nov 2019, 11:53

Tere

Karsitus mõistetakse teo toimepanemise ajal kehtinud seaduse järgi. Siiski on seadusel, mis välistab teo karistatavuse, kergendab karistust või muul viisil leevendab isiku olukorda, tagasiulatuv jõud isiku suhtes, keda ei ole selle teo eest jõustunud otsusega karistatud. Seadusel, mis välistab teo karistatavuse, karistamise vangistusega või lühendab vangistust, on tagasiulatuv jõud ka isiku suhtes, kes kannab temale jõustunud otsusega mõistetud vangistust või kellele jõustunud otsusega mõistetud vangistus pööratakse täitmisele. Sellisel juhul vähendatakse karistust uues seaduses samasuguse teo eest ette nähtud karistuse ülemmäärani, või kui tegu ei ole enam kuriteona karistatav, vabastatakse isik vangistusest.
Seega, kuna Teie küsimusest saab järeldada, et otsus on tehtud ja jõustunud, sõltub tagasiulatuv mõju karistuse määrast. Kui karistuseks oli vangistus, on ka seadusemuudatusel tagasiulatuv jõud.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta