Kohtutäituri poolt võlgade sissenõudmine OÜ-lt

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 07 Dets 2016, 19:34

Kohtutäituri poolt võlgade sissenõudmine OÜ-lt

14 Okt 2019, 13:36

Tere!

Millises ulatuses tohib ja saab kohtutäitur võlgnikult sisse nõuda võlnevusi, kui võlgnikul on isiklik toimiv OÜ ja muu sissetulek puudub?

Parimate soovidega!

Postitusi: 1529
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Kohtutäituri poolt võlgade sissenõudmine OÜ-lt

16 Okt 2019, 16:02

Tere

Teie küsimusest võib järeldada, et võlgnikuks on füüsiline isik. Seega saab sissetulekuna käsitleda vaid füüsilise isiku sissetulekuid. Võlgnikul on õigus saada sissetuleku mittearestitavat osa täitemenetluse seadustik § 132 lg 3 sätestatud ulatuses ehk vähemalt ühe miinimumpalga määrale vastav summa ja lisaks üks kolmandik miinimumpalga ületavast osast kui sissetulek ei ole suurem kui viis palga alammäära kokku. Suurema sissetuleku korral arestib kohtutäitur miinimumpalga ületavast osast kogu sissetuleku, tingimusel, et arestitav summa ei ületa kahte kolmandikku kogu sissetulekust. Kui võlgnik peab seadusest tulenevalt ülal teist isikut või maksab talle elatist, suureneb mittearestitav summa iga ülalpeetava kohta ühe kolmandiku võrra palga alammäärast kuus, välja arvatud juhul, kui sundtäidetakse lapse elatisnõuet. Kui võlgniku sissetulek laekub arvelduskontole, mis on kohtutäituri poolt arestitud, võib võlgnik taotleda sissetuleku mittearestitava osa vabastamist. Selleks tuleb esitada kohtutäiturile avaldus mittearestitava miinimumi kohaldamiseks. Selgitusi sissetuleku arestimisest saab lugeda ka kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja veebilehelt http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-po ... mise-skeem
Kui aga sissenõue pööratakse võlgniku varale, on osalus ettevõttes vara nagu iga teinegi ja sellele saab sissenõuet pöörataning ka täitemenetluses võõrandada.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta