Kas on ajutiselt võimalik täitemenetlust peatada?

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 2
Liitunud: 23 Apr 2012, 12:16

Kas on ajutiselt võimalik täitemenetlust peatada?

23 Apr 2012, 12:21

Kui mu tervis on läinud järsult halvemaks ning vajab pikemaajalist ravi, kas on võimalik taotleda täitementluse ajutist peatamist? Kuna miinimumpalgast lihtsalt ei jätku ravikuludest ja ravimata jätmine ohustab otseselt töövõimet mis jätaks sissenõudjad pikemas perspektiivis täielikult makseteta. Kui see on võimalik siis kuidas täpselt see toimub, kas on saadaval konkreetsed blanketid, kuhu ja kuidas pöörduda? Kui pikalt on võimalik peatamist taodelda? Kui on järjekorras mitu kohtutäiturinõuet, kas śel juhul tuleb iga nõude kohta eraldi taotlus teha?

Postitusi: 1237
Liitunud: 01 Veebr 2011, 14:28

Re: Kas on ajutiselt võimalik täitemenetlust peatada?

25 Apr 2012, 14:19

Täitemenetluse seadustiku § 46 lg 2 p 2 sätestab, et võlgniku raskesti haigestumise või talle statsionaarse tervishoiuteenuse osutamise puhul võib kohtutäitur täitemenetluse peatada. Selleks tuleb esitada kohtutäiturile taotlus täitemenetluse peatamiseks, millele oleks otstarbekas lisada vastav arstitõend, raviotsus vms. Kindlasti tuleb arvestada, et kohtutäitur lähtub täitemenetluses ka sissenõudja õigustatud huvidest ning hindab täitemenetluse peatamise põhjendatust igal konkreetsel juhul eraldi.

Täitemenetluse peatamise taotlemise blanketti pole teadaolevalt Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja ning Justiitsministeeriumi poolt eraldi koostatud, kuid seda tasub ehk uurida vastavalt kohtutäiturilt.

TMS § 47 lg 2 sätestab, et täitemenetlus uuendatakse pärast selle peatamist tinginud asjaolu (§ 46 lg 2 p 2 väljatoodud asjaolu(de) äralangemist.

Igale kohtutäiturile tuleb esitada eelnimetatud taotlus erinevates täiteasjades (erinevate sissenõudjate olemasolul) eraldi.


Vastas Oksana Kutšmei

Vasta