KAEBUS TÄITURI PEALE

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 70
Liitunud: 04 Apr 2016, 16:00

KAEBUS TÄITURI PEALE

11 Aug 2016, 12:22

Kas mul on õigus esitada kaebus täituri tegevuse peale kui tänu oma tegevuse tagajärjel pidin ma abi paluma Justiitsministeeriumist muidu oleks ta siiani hoidnud minu arvet aresti all mulle mitte midagi arvele jätmata ja huvitav on veel see et mina pole saanud kehtivat kohtumäärust, ja mul pole ka olnud selle firmaga tegemist-polnud tal mingit minu poolt allkirjastatud lepingut

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: KAEBUS TÄITURI PEALE

17 Aug 2016, 08:30

Kohtutäituri tegevusega/tegevusetusega rahulolematuse korral on menetlusosalisel võimalik vaidlustada kohtutäituri tegevust täitemenetluse seadustiku (TMS) § 217 lg-s 1 sätestatud korras. TMS § 217 lg 1 kohaselt kohtutäituri otsuse või tegevuse peale täitedokumendi täitmisel või täitetoimingu tegemisest keeldumisel võib täitemenetluse osaline esitada kohtutäiturile kaebuse kümne päeva jooksul alates päevast, kui kaebuse esitaja sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

TMS § 217 lg 6 kohaselt kui menetlusosaline ei esita TMS § 217 lõikes 1 nimetatud tähtaja jooksul kaebust, kaotab ta õiguse tugineda hiljem asjaoludele, mida ta oleks võinud esitada kaebuses.

Seega kui Te leiate, et kohtutäitur oma tegevusega või tegevusetusega rikub Teie õigusi on Teil võimalik esitada kohtutäituri tegevuse peale kaebuse. Kaebus tuleb esitada õigeaegselt ehk 10 päeva jooksul. Kui Te õigeaegselt kohtutäituri tegevuse peale kaebust ei esita, siis hiljem ei saa Te tugineda nendele asjaoludele, mida oleks võinud kaebuses esitada.

Teie teise küsimuse/mõtteavalduse kohta ei ole kahjuks võimalik aru saada millist firmat Te silmas peate.

Selgitan, et kohtutäitur viib täitemenetluse läbi sissenõudja avalduse ja täitedokumendi alusel. Täitedokumendi ärakiri pidi olema Teile kättetoimetatud täitemenetluse alguses täitmisteatega koos. Menetluse jooksul on Teil võimalik täitedokumendiga tutvuda kohtutäituri büroos.


Vastas Oksana Kutšmei.

Postitusi: 70
Liitunud: 04 Apr 2016, 16:00

Re: KAEBUS TÄITURI PEALE

07 Jaan 2017, 11:44

täiturid ei vasta kas selleks et täitur saaks tegutseda peab olema kehtiv kohtumäärus

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: KAEBUS TÄITURI PEALE

15 Jaan 2017, 20:38

Täitemenetluse läbiviimise aluseks saab olla üksnes riiklikult tunnustatud täitedokument. Täitedokumentide loetelu on toodud täitemenetluse seadustiku (TMS) § 2 lg-s 1. Kohtumäärus (jõustunud või viivitamata täitmisele kuuluv) on üks võimalikest täitedokumenditest, mille alusel võib kohustatud isiku (võlgniku) suhtes toimuda sundtäitmine.Vastas Oksana Kutšmei.

Vasta