Summa arestimine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Summa arestimine

15 Jaan 2017, 20:26

Mul on 4 last vanuses 5-18a. Mu pangakonto on arestitud kohtutäiturite poolt. Viimane laps on puudega ja saab invaliidsus pensioni 80,55€. Peretoetus on 357,54€. Ma käin tööl ja sellel kuul sain töötasu 650€. See kuu on laekunud lapse invaliidsuspension ja minu palk. Palgast on, aga kohtutäitur kinni pidanud 49,38€. Kas peretoetust ja invaliidsuspensioni loetakse ka iga kuu sissetuleku hulka? Kas kohtutäituril oli õigus minu kontolt see summa kinni pidada.

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Summa arestimine

15 Jaan 2017, 20:27

Teie kontole laekuv lapse pension ei kuulu Teile (tegemist on Teie lapse rahaga) ja seega Teie kohustuste täitmiseks ei tohi seda raha arestida. Kohtutäiturile tuleb esitada dokumentaalseid tõendeid selle kohta, et kontole laekuv pension on määratud Teie lapsele.

Täitemenetluse seadustiku (TMS) § 131 lg 1 p-st 1 tulenevalt riiklikele peretoetustele sissenõuet pöörata ei saa. TMS § 133 lg 1 kohaselt võlgniku konto arestimisaktis märgib kohtutäitur, et arestimisele ei kuulu igakuiselt summa, mis vastab ühe kuupalga alammäärale, ning märgib talle teadaolevate andmete põhjal võlgniku ülalpeetavate kohta arestimisele mittekuuluva summa. Kohtutäitur tühistab võlgniku avalduse alusel kolme tööpäeva jooksul konto arestimise ulatuses, mis tagab võlgnikule arestimisele mittekuuluva sissetuleku (TMS §-des 131 ja 132 sätestatud piirangud).
Kohtutäiturile tuleb esitada dokumentaalsed tõendid selle kohta, et kontole laekub muuhulgas ka TMS § 131 lg 1 p-s 1 nimetatud mittearestitav sissetulek (ehk peretoetus).


Vastas Oksana Kutšmei.

Vasta