Kuidas tõestada kohtutäiturike, et oled võla ära maksnud

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 05 Veebr 2017, 17:20

Kuidas tõestada kohtutäiturike, et oled võla ära maksnud

05 Veebr 2017, 17:37

Maksin ära elatisraha võla otse võla sissenõudja (eksnaise) arveldusarvele. Printisin pangaväljavõtted ja esitasin need kohtutäiturile. Silmast silma öeldi, et kui veel ühe summa /summades oli väike erinevus/ ära maksate, on asi korras ja lõpetatud ning minu resümee puhas. Sel samal õhtul oma pangakaarti kasutades selgus, et mu konto on arestitud ning tühjaks tehtud, ning üllatus - konto on selle summa võrra miinuses, mis ma just ära olin maksnud. Pärimise peale vastati täituri büroost, et asi lõpetatakse alles siis, kui võla sissenõudja on vastanud telefonitsi või kirja teel "jah, olen raha kätte saanud". Teiseks olevat pidanud ma sissenõudjalt luba küsima, kas ma tohin üldse elatisraha otse tema arvele kanda. Mainin, et võlg on küll vana, kuid mu kontol oli alati raha, kuid täitur sealt mingeid summasid maha ei võtnud. Küll aga " ärkas" , kui olin võla ära tasunud. Küsimus - miks ei ole pangamaksekorraldused piisavaks aluseks tõestamaks, et olen raha üle kandnud? Vastaspool teatas kohe täiturile, et ta viibib 2 nädalat reisil ja ei näe oma kontot. Tegu on pahatahtliku venitamisega ning võibolla leitakse järgmine põhjus, et kontot ei näe ning minu arveldusarve on kinni, lisaks päris kopsakas võlg on uuesti üleval. Mida teha? Kas täitur käitus korrektselt - silmast silma ütles, et kõik saab korda- samas selja taga arestis konto nulli?
Lugupidamisega ML

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Kuidas tõestada kohtutäiturike, et oled võla ära maksnud

09 Veebr 2017, 22:56

Võlaõigusseaduse (VÕS) § 91 lg 3 järgi rahalise kohustuse täitmisel võlgnetava summa kandmisega võlausaldaja kontole loetakse kohustus täidetuks võlausaldaja konto krediteerimisest võlgnetava rahasumma ulatuses. Seega üksnes maksekorraldusest tõepoolest ei piisa võla tasumise tõendamiseks. Tõendama peab, et raha on eksnaise kontole tegelikult ka laekuтгв.

Praktika ongi selline, et kui võlgnik esitab maksekorralduse mille järgi makse on sissenõudja kontole tehtud, teeb kohtutäitur päringu sissenõudjale ja küsib kas raha on sissenõudja kontole laekunud. Reeglina sissenõudja kinnitabki raha laekumist ja sellega on tasumine tõendatud.

Kui sissenõudja miskipärast laekumist ei kinnita, siis ei ole kohtutäituri jaoks tasumine tõendatud ja tal puudub alus täitemenetluse lõpetamiseks. Võlgniku õiguskaitsevahendiks on sellisel juhul hagi täitemenetluse seadustiku (TMS) § 221 järgi sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks. Hagi esitatakse maakohtule sissenõudja vastu. TMS § 221 lg 1 kohaselt võlgnik võib esitada sissenõudja vastu hagi täitedokumendi alusel sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks, eelkõige põhjusel, et nõue on rahuldatud, ajatatud või tasaarvestatud. Hagi rahuldamine ei mõjuta täitedokumendi kehtivust ega õigusjõudu.

Selle sissenõudja loaga tema kontole elatisraha kandmiseks on lugu ilmselt järgmine. Elatis mõistetakse välja mitte ema vaid lapse kasuks. Seega õigeks võlausaldajaks (sissenõudjaks) Teie suhtes on Teie laps. VÕS § 76 lg 3 järgi kohustus loetakse kohaselt täidetuks, kui see on täidetud täitmise vastuvõtmiseks õigustatud isikule õigel ajal, õiges kohas ja õigel viisil. Juhul, kui täitedokumendis (kohtulahendis millega mõisteti elatis välja) ei ole kohus määranud, et elatis tuleb tasuda emale (ema kontole), siis täitmise vastuvõtmiseks õigustatud isikuks on põhimõtteliselt Teie laps. Seega ema kontole (ilma vastava nõusolekuta) tasumisel ei pruugi kohustus olla täidetud täitmise vastuvõtmiseks õigustatud isikule.


Vastas Oksana Kutšmei.

Vasta