Ema pension

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Ema pension

23 Veebr 2017, 13:40

Tere, olen ema pensioni pärast mures ja ei suuda aru saada ,kas nii võib.Nimelt on vend tekitanud ema nimele mitmeid võglu ja nüüd on need kohtutäiturini jõudnud ja kuna ema on hooldekodus nüüd jõudsid teated minuni (olen ema tütar) . Kohtutäitur võtab ema pensoinist 50% võla katteks ,minul on küsimus kas tohib ja mis ma teha saaksin ,et emale tema pension alles jääks , kas ema saab teovõimetuks nimetada ja kas siis tulevad võlad minu nimele ?

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Ema pension

23 Veebr 2017, 13:41

Arusaamatu on, kuidas Teie vend sai ema nimel võtta laenu või osta kaupa järelmaksuga. Ilmselt on Teie venna käsutuses ema ID-kaart ja PIN koodid. Kuna nüüd on tegemist juba kohtulahendite täitmisega kohtutäituri poolt, siis peaksite pöörduma kohtutäituri poole ja vaidlustama täitmise. Vastavalt TMS § 131 lg 1 punktile 10 ei saa pöörata sissenõuet riiklikule pensionile seaduses sätestatud ulatuses. Riiklikust pensionist kinnipidamist reguleerib riikliku pensionikindlustuse seaduse (RPKS) § 47, mille lõike 1 punkti 1 järgi võib riiklikust pensionist teha kinnipidamisi täitemenetluse seadustiku alusel täidetava lahendi alusel. Riiklikust pensionist kinnipeetav osa arvutatakse RPKS § 47 lg 2 kohaselt pensionärile maksmiseks ettenähtud pensionist, lähtudes riikliku pensioni üldsummast. Tulenevalt sama paragrahvi 3. lõikest võib täitemenetluse seadustiku alusel täidetavate lahendite alusel kinni pidada kuni 50% riiklikust pensionist, kuid pensionärile säilitatakse seejuures vähemalt 50% rahvapensioni määrast.
Riigikohus on kohtuasjas 3-2-1-68-07 asunud seisukohale, et lisaks RPKS §-le 47 tuleb riiklikust pensionist kinnipidamise korral arvestada TMS § 132 lõikega 1, mille kohaselt ei arestita sissetulekut, kui see ei ületa ühe kuu eest ettenähtud palga alammäära suurust või vastavat osa nädala või päeva sissetulekust. Seega tuleb alati võlgniku sissetulekutele sissenõude pööramiseks (sh riiklikust pensionist kinnipidamiseks) kindlaks teha võlgniku kõik sissetulekud ning nende suurus kokku. Riiklikule pensionile võib sissenõude pöörata RPKS § 47 lõikes 3 toodud ulatuses üksnes juhul, kui pensionäri ülejäänud sissetulekud (pensioni alles jääv osa jt sissetulekud kokku) vastavad TMS § 132 lõikes 1 toodud alammäärale.
Teil tuleks tuginedes viidatud Riigikohtu seisukohale esitada kohtutäiturile avaldus ning paluda lõpetada ülemäärane ema pensionist kinnipidamine. Esitage kohtutäiturile tõendid ema pensioni suuruse kohta.
Emale eestkoste seadmiseks tuleks Teil aga esitada kohtule avaldus või pöörduda samas küsimuses kohaliku omavalitsuse poole. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 523 sätestab, et kohtu korraldusel kogub ja esitab eestkostet vajava isiku elukohajärgne valla- või linnavalitsus kohtule eestkoste seadmiseks vajalikud andmed. Valla- või linnavalitsus annab menetluses oma arvamuse, muu hulgas selle suhtes, keda määrata eestkostjaks ja eestkostja ülesannete ringi muutmise või eestkostja muutmise kohta.


Vastas Vambola Olli.

Vasta