Kohtutäitur

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 06 Nov 2015, 19:26

Kohtutäitur

02 Jaan 2018, 11:43

Tere.

Mul on selline küsimus.Kui palju peaks olema pangas elatus miinimum sellest aastast.
Mul on 2 ülalpeetavat.Kõikidele kohtutäituritele on avaldus kirjutatud.Ja nüüd just vaatasin, et pangas on mul 830 eurot jäetud vabaks. Kas see on õige summa. Ja kui ei ole kuidas peaksin edasi käituma. Ja mul ei ole elatisvõlga.

Postitusi: 1361
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Kohtutäitur

10 Jaan 2018, 09:07

Tere,

Konkreetse summa suurus sõltub Teie sissetulekute suurusest ja liigist. Sissetulekud, millele ei saa pöörata nõuet, on loetletud Täitementluse seadustiku § 131. Nendest sissetulekutest ja sissetulekute suurusest tuleb kindlasti kohtutäiturit teavitada. Siiski on võimalik pöörata sissenõue ka mõnedele sättes loetletud sissetulekutest kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii sissenõudja nõude täielikule rahuldamisele ning kui arestimine on nõude liiki ja sissetuleku suurust arvestades õiglane ja sissenõudja on esitanud vastava avalduse. Sellisel juhul kuulab kohtutäitur enne otsuse tegemist võimaluse korral võlgniku ära.
Sissetuleku osa, millele ei saa sissenõuet pöörata on sätestatud Täitemenetluse seadustiku § 132. Sissetulekut ei arestita, kui see ei ületa ühe kuu eest ettenähtud palga alammäära suurust või vastavat osa nädala või päeva sissetulekust. 2018 a on alampalk 500 eurot ja minimaalseks tunnipalgaks 2,97 eurot. igaülalpeetava kohta suureneb mittearestitav summa ühe kolmandiku võrra palga alammäärast kuus. Sarnaselt mittearestitavale sissetulekule võib arestida kuni 20 eelnimetatud sissetulekust. Sissetulekut ei arestita, kui see jääb alla kehtestatud toimetulekupiiri.2018. aastal on toimetulekupiir perekonna esimesele liikmele 140 eurot kuus, igale alaealisele liikmele 168 eurot kuus ja perekonna teisele ja igale järgnevale täisealisele liikmele 112 eurot kuus. Mittearestitavat summat ületavast sissetuleku osast võib kuni viiele palga alammäära suurusele summale vastavast osast arestida kaks kolmandikku, seda ületavast sissetulekust kogu sissetuleku, tingimusel, et arestitav summa ei ületa kahte kolmandikku kogu sissetulekust. Kui vajateabi konkreetsete arvutuste tegemisel lähtudes Teie sissetulekute liigist ja suurusest soovitan pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele registreerudes veebilehel www.juristaitab.ee

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta