Sissenõudjaga graafiku sõlmimine täitemenetluses

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 5
Liitunud: 25 Okt 2015, 15:27

Sissenõudjaga graafiku sõlmimine täitemenetluses

30 Jaan 2018, 00:46

Mul on järgnev küsimus : Kui minu vastu on algatatud täitemenetlus kohtutäituri juures sissenõudja poolt maksekäsu kiirmenetluse otsuse põhjal. Korraga mul ei ole võimalik võlgnevust tasuda. Kuid olen korduvalt läbi kohtutäituri esitanud sissenõudjale ettepaneku graafiku aluselt võlgnevuse tagastamiseks kuid sissenõudja on kõigil kordadel keeldunud kokkulepetest. Kuna antud olukorras on selline seis sissenõudjale kasulik sest nii saab ta intressidest kasu lõigata ja seega rikastuda minu arvelt antud olukorda ära kasutades.
Millised õigused ja võimalused on sellises olukorras võlgnikul ?
Täitemenetluse lubamatuks tunnistamise hagiavalduseks ei ole nagu põhjust kuna täitur ei ole seadust rikkunud.
Kas võlgnikul on ka õigus esitada avaldus kohtul täitemenetluse ajatamiseks ning graafikuga tasumiseks ?
Ja kui on siis mis seaduse punkti alusel saab võlgnik kohtusse pöörduda ja kui suur oleks sellisel juhul riigilõivu suurus ?

Postitusi: 1360
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Sissenõudjaga graafiku sõlmimine täitemenetluses

06 Veebr 2018, 12:53

Tere,

Kui Teil oli vastuväiteid võlausaldaja nõudele, tulnuks need esitada maksekäsu kiirmenetlusse. Siis läinuks nõue tõenäoliselt hagimenetlusse, kus Te oleksite kohtule saanud esitada oma seisukohad ja vastuväited. Kuna aga nõue on nüüdseks kohtulahendiga kinnitatud ja sundtäidetav ei ole võimalik ilma sissenõudja nõusolekuta maksegraafikut koostada ega viiviseid vähendada. Tuleb tõdeda, et täitemenetlus ongi sissenõudja huvides ja kohtulahendi täitmise tagamiseks. Kõik omapoolsed seisukohad nõude suuruse, selle õigsuse ja õigluse osas tulnuks esitada kohtumenetluses.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta