Sissenõudjaga graafiku sõlmimine täitemenetluses

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 5
Liitunud: 25 Okt 2015, 15:27

Sissenõudjaga graafiku sõlmimine täitemenetluses

04 Veebr 2018, 23:19

Järgnev küsimus puudutab täitemenetluse vaidlust sissenõudjaga. Millised õigused on täitemenetluses Võlgnikul juhul, kui sissenõudja on maksekäsu kiirmenetluse käigus positiivse otsusega pöördunud kohtutäituri poole, aga täitemenetlus ei ole viie aasta jooksul viinud eesmärgile, põhjusel, et võlgnikul puudub igasugune vara? Võlgnik on korduvalt teinud sissenõudjale ettepaneku sõlmida maksekokkulepe ja ajatada graafikuline maksmine, kuna lihtsalt reaalselt ei ole võlgnikul võimalust tasuda korraga kogu summat (võlgnik on teinud iga aasta ettepanekuid), kuid võlausaldaja ei ole nõus - vastupidi esitab iga aasta nõude suurendamise taotluse kohtutäiturile. Vaatamata asjaolule, et kui sissenõudja oleks leppinud graafikuga, siis oleks 1,5 aasta jooksul juba olnud kogu nõue tasutud võlgniku poolt. Kuid praegu on tekkinud olukord, kus nõue ainult suureneb. Võlgnik soovib teha graafikut, võlausaldaja ei ole nõus mitte ühegi graafiku ega kokkuleppega. Kohtutäitur oleks nõus graafikuga kui võlausaldaja nõustuks. Seega on väga nõrgas olukorras võlgnik, kes ei saa kuidagi olukorda normaliseerida.
Mis on sellisel juhul seaduslikud võimalused võlgnikul ?
Kas võlgnikul on õigus esitada maakohtule hagita menetluses taotlus võlgnevuse ajatamiseks ja graafiku sõlmimiseks täitemenetluses?

Postitusi: 1361
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Sissenõudjaga graafiku sõlmimine täitemenetluses

09 Veebr 2018, 23:42

Tere,

Tuleb tõdeda, et kui täitemenetlus viiakse läbi õiguspäraselt ei olegi võlgnikul selles eriti palju õigusi vastuväiteid esitada. Kõik vastuväited tulnuks esitada juba maksekäsu kiirmenetluses. Siis läinuks menetlus edasi hagimenetluses ja oleks saanud kohtule esitada oma seisukohad. Kuna vastuväiteid ei esitatud, loeti et võlgnik võtab nõude õigeks ja sellest ka selline lahend.
Kaebuste ja hagide esitamist täitemenetluses reguleerib Täitemenetluse seadustiku 7. peatükk. Nii saab esitada kaebust kohtutäituri otsuse ja tegevuse peale, saab vaidlustada täitedokumendi täitmisele võtmist täitedokumendis nimetamata isiku poolt, saab esitada sundtäitmise lubamatuks tunnistamise hagi jne. Seaduses puudub kahjuks õiguslik alus millele tuginedes saaks täitemenetluses kohtus nõuda kohtulahendi muutmist.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta