maikuus 2018, Riigikogus vastu võetud täitevmenetluseseadus

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 11
Liitunud: 01 Dets 2011, 09:32

maikuus 2018, Riigikogus vastu võetud täitevmenetluseseadus

06 Juun 2018, 20:37

Tere !
Soovin teada, millises muutused ja mis aktid muutusid , maikuus Riigikogus vastu võetud uues täitevmenetlusseadustikus ?

Kuulsin, et muutus arestimise skeem põhjalikumaks ja arusaadavamaks
Mis muutus ja kust saab seda uut arestimise skeemi vaadata ?

Millised on uued arvestamise põhimõtted ?

Postitusi: 1566
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: maikuus 2018, Riigikogus vastu võetud täitevmenetlusese

13 Juun 2018, 21:20

Tere,

Olulisim muudatus, millele ka Teie viitate, on Täitemenetluse seadustiku § § 132. Sissetuleku osa, millele ei saa sissenõuet pöörata.
Mais vastu võetud ja 10. juunil kehtima hakkanud muudatuste kohaselt: kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii nõude täielikule rahuldamisele, võib sõltumata võlgniku suhtes läbiviidavate täitemenetluste arvust arestida ühes kuus kuni 20 protsenti sissetulekust, mis ei ole suurem kui alampalga suurune sissetulek, millest on maha arvatud Statistikaameti poolt avaldatud arvestuslik elatusmiinimum. Sissetulekut ei arestita, kui see jääb alla Statistikaameti poolt avaldatud arvestusliku elatusmiinimumi.
Kui varem oli summa, mis igal juhul pidi võlgnikule jääma, seotud toimetulekupiiriga, siis nüüd on see seotud elatusmiinimumiga, mis on tunduvalt suurem summa.
Ehk siis, kui sissetulek jääb alla 500 euro, näiteks on 490 eurot, lahutatakse sellest praegu kehtiv elatusmiinimum 207 eurot ja vahest on võimalik arestida kuni 20 %. Ehk 490-207=283, 20% 283-st on 56,6. Arestida saab maksimaalselt selle näite kohaselt 56,6 eurot.
Kui võlgnikul on ülalpeetavaid, arvutatakse 20% võlgniku sissetulekust, millest on maha arvatud mittearestitav summa (1/3 alampalka) iga ülalpeetava kohta ja Statistikaameti poolt avaldatud arvestuslik elatusmiinimum (207 eurot)
Kehtiv täitemenetluse seadustik on kättesaadav veebilehel https://www.riigiteataja.ee/akt/113062012002?leiaKehtiv

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta