1. leht 1-st

Võlanõuete aegumine täiteasjas

Postitatud: 02 Nov 2018, 12:12
Tere,

Mul on täiteasjadega sisse nõutud võlad, millel on erinevad kuupäevad (23.01.2008, 12.05.2008, 30.06.2008 ja 23.01.2009). Kui ma õigesti aru olen saanud, siis nende aegumistähtaeg oli enne 2011 aasta muudatust 30 aastat, kuid nüüd 10 aastat. See tekitabki segadust - kas antud võlanõuded aeguvad täpselt kümne aasta pärast alates jõustumisest või kümne aasta pärast alates uue seaduse kehtima hakkamisest?
Kas ma pean kohtule avaldused võlanõuete aegumise kohta kirjutama aastal 2021? Või varem?

Tänud.

P.S. Just jooksis uudistest läbi, et MTA maksuvõlgade sissenõudmise tähtajad ka muutusid. Kas need on nüüdsest 5 aastat?

Re: Võlanõuete aegumine täiteasjas

Postitatud: 08 Nov 2018, 11:39
Tere,

Tõepoolest oli kohtuotsusega välja mõistetud nõuete aegumistähtaeg varem 30 aastat. 2011 aasta seadusemuudatusega vähendati sega 10-le aastale. Rakendussätetes on kirjas, et enne muudatuse jõustumist tekkinud nõuetele kohaldatakse 10-aastast aegumistähtaega, mis hakkab kulgema muudatuse jõustumisest ehk aastast 2011. Seega ei saa olla nõuded aegunud enne 2021 aastat (välja arvatud nõuded, mille 30-aastane aegumistähtaeg saabub varem).
Maksuvõlgade sissenõudmise aegumistähtaeg tuleneb uuest Riigikohtu otsusest https://www.riigikohus.ee/et/lahendid/? ... 7-12525/53
Kui varasema maksukorralduse seaduse tõlgenduse järgi maksuvõlg sundtäitmisele andes ei aegunud ega lõppenud, siis nüüd leidis Riigikohus, et täitemenetluses kohustus siiski aegub. Seda tõlgendusega, et maksuvõla sundtäitmisele andes aegumine katkeb ja algab uuesti järgmise aasta 1. jaanuarist ning aegub seega viie aasta möödudes.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist