Päring

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 12
Liitunud: 19 Mär 2018, 14:57

Päring

08 Nov 2019, 16:33

Tere olen vanadus pensionär minu pension on 380 eur tahan teada kui suures summas võib kohtutäitur teha kinnipidamisi minu pensionist.Lugupidamisega Kalev Unt.

Postitusi: 1568
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Päring

12 Nov 2019, 15:49

Tere

Täitemenetluse seadustik § 131 sätestab, et sissetulekuks, millele ei saa sissenõuet pöörata on riiklik pension seaduses sätestatud ulatuses.

Riigikohtu on teinud lahendi nr 3-2-1-68-07 kus on selgitatud sissenõude pööramist võlgniku pensionile ning milline on mittearestitav sissetuleku osa:
Riiklikust pensionist kinnipidamist reguleerib riikliku pensionikindlustuse seaduse (RPKS) § 47, mille lõike 1 punkti 1 järgi võib riiklikust pensionist teha kinnipidamisi täitemenetluse seadustiku alusel täitmisele kuuluva lahendi alusel. Riiklikust pensionist kinnipeetav osa arvutatakse RPKS § 47 lg 2 kohaselt pensionärile maksmiseks ettenähtud pensionist, lähtudes riikliku pensioni üldsummast. Tulenevalt sama paragrahvi 3 lõikest võib täitemenetluse seadustiku alusel täidetavate lahendite alusel kinni pidada kuni 50% riiklikust pensionist, kui pensionärile säilitatakse seejuures vähemalt 50% rahvapensioni määrast. Seega sätestab riikliku pensionikindlustuse seadus riiklikust pensionist kinnipidamise maksimaalmäära.

Lisaks RPKS §-le 47 tuleb riiklikust pensionist kinnipidamise korral arvestada täitemenetluse seadustiku § 132 lõikega 1, mille kohaselt ei arestita sissetulekut, kui see ei ületa ühe kuu eest ettenähtud palga alammäära suurust või vastavat osa nädala või päeva sissetulekust. Seega tuleb alati võlgniku sissetulekutele sissenõude pööramiseks (sh riiklikust pensionist kinnipidamiseks) kindlaks teha võlgniku kõik sissetulekud ning nende suurus kokku. Riiklikule pensionile võib sissenõude pöörata RPKS § 47 lõikes 3 toodud ulatuses üksnes juhul, kui pensionäri ülejäänud sissetulekud (pensioni alles jääv osa jt sissetulekud kokku) vastavad täitemenetluse seadustik § 132 lõikes 1 toodud alammäärale.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta