Konto arestimine, kui hetkel ei tööta

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 28 Nov 2019, 11:51

Konto arestimine, kui hetkel ei tööta

28 Nov 2019, 12:03

Tere,

Hetke seisuga olid mu kontod arestitud ning kontol mida kasutasin määratud 900 eurot vabaks kuna 2 ülalpeetavat.
Nüüd sain teavituse teiselt kohtutäiturilt, et vabaks jäetakse 215,44 eurot. Teavitasin kohtutäiturit, et ma ei tööta hetkel, kuna saabusin soomest tagasi eesti ja hetkel otsustan mida edasi teha(sissetulekud hetkel puuduvad) ja, et mul on 2 ülalpeetavat.
Sellepeale sain ma vastuseks, et niikaua, kui tõendatud sissetulekuid (tööleping, töötasu vms, mis kinnitaks konto kasutamist) ei ole ei muuda nemad midagi ja jätavad vabaks 215,44 eurot. Kas see käitumine on õige?
Panen siia ka kohtutäituri põhjenduse: TMS paragrahv 132 lõige 1 järgi tuleb kohtutäituril arvestada kuupalga alammäära juhul, kui võlgnikul on töösuhtest vm regulaarsest allikast kuupalga alammäära ületav sissetulek TMS paragrahv 130 lõige 11 tähenduses. Samuti ei suurenda nad summat seoses ülalpeetavatega, kuna väidavad, et mul nagunii pm sissetulekut ei ole. Ning, et enne kui ma ei hakka saama regulaarset sissetulekut (töötasu) ja ei tõesta, et palk laekub kontole ei muuda nemad midagi.
Samuti sooviksin teada, kas arve pannakse kohe 215,44 euroni kinni või alles siis, kui esimene kohtutäitur saab oma rahad kätte ja eemaldab aresti?

Postitusi: 1568
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Konto arestimine, kui hetkel ei tööta

30 Nov 2019, 12:51

Tere

Kui kohtutäiturile pole esitatud sissetulekust teatamise vormi, kus on teada antud ja tõendatud sissetulekute laekumine arvelduskontole, siis võib kohtutäitur eeldada, et võlgnik saab sissetuleku sularahana ning vabatahtliku tasumise tähtaja möödumisel kuuluvad arestimisele kõik rahalised vahendid võlgniku pangakontodel.
Selleks, et täitur saaks Teile kohaldada mittearestitava miinimumi peate tõendama, et Teile laekuvad kontole mittearestitavad sissetulekud. Selleks tuleb esitada kohtutäiturile avaldus mittearestitava miinimumi kohaldamiseks võlgniku pangakontole, kuhu sissetulek laekub. Reeglina peab võlgnik selleks esitama kohtutäiturile dokumendid tema sissetulekute (muuhulgas ka võimalikud toetused jms) ja selle suuruse kohta, et täituril oleks võimalik välja arvutada mittearestitava osa suurus. Täitemenetluse seadustik §132 kohaselt, sissetulekut ei arestita, kui see ei ületa ühe kuu eest ettenähtud palga alammäära suurust. Kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii nõude täielikule rahuldamisele, võib arestida kuni 20 protsenti palga alammäärast. Sissetulekut ei arestita, kui see jääb alla kehtestatud toimetulekupiiri. Sissetulekud on loetletud täitemenetluse seadustik § 131-es (töötasu, toetused, pension). Kui Te töötasu ei saa, siis jäetakse Teile miinimum mittearestitavate sissetulekute ulatuses (pensioni, toetuste).
Kui Teil on tulevikus laekumas sissetulekud, mida arestida ei tohi (täitemenetluse seadustik § 131 toetused, töötasu, hüvitis, pension), siis tuleb sellest teada anda ning esitada selle kohta ka vastavad tõendid.
Kui Te olete vastavad taotlused esitanud, ent kohtutäitur on need arvestamata jätnud, saate esitada kaebuse kohtutäituri tegevusele. Kaebuse esitamisest saab lugeda kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-po ... -esitamineLugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta