ülalpeetav laps

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 2
Liitunud: 13 Veebr 2020, 14:35

ülalpeetav laps

13 Veebr 2020, 17:31

Tere,
kohtutäitur arestis töövõimetoetuse ja keeldub arvestamast mu alaealist last ülalpeetavana. Ütles et mingi seadusest tulenevalt, kui küsisin mis seaduse alusel, ei ole vastust saanud. kuidas peaksin edasi tegutsema?

Postitusi: 1568
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: ülalpeetav laps

20 Veebr 2020, 13:52

Tere

Ehkki täitemenetluse seadustikus on sätestatud, et sissenõuet ei saa pöörata muuhulgas töövõimetoetusele, on samas olemas erinorm juhuks kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii sissenõudja nõude täielikule rahuldamisele ning kui arestimine on nõude liiki ja sissetuleku suurust arvestades õiglane. Sel juhul on võimalik sissenõude pööramine ka töövõimetoetusele, arvestades arestimisele mittekuuluva sissetuleku osaga. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale täitedokumendi täitmisel või täitetoimingu tegemisest keeldumisel võib täitemenetluse osaline esitada kohtutäiturile kaebuse kümne päeva jooksul alates päevast, kui kaebuse esitaja sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kaebuse kohtutäituri tegevuse peale vaatab kohtutäitur läbi menetlusosaliste osavõtul 15 päeva jooksul ja teeb läbivaatamisest arvates 10 päeva jooksul otsuse. Kaebuse kohta tehtud kohtutäituri otsuse peale võib menetlusosaline esitada otsuse kättetoimetamisest arvates kümne päeva jooksul kaebuse maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt kohtutäiturile kaebust esitamata kohtule kaevata ei saa.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta