Kuidas arvutada viivist?

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 21 Veebr 2020, 15:29

Kuidas arvutada viivist?

21 Veebr 2020, 15:32

Kohtuotsuses selline lõik: "TsMS § 177 lg 2 tulenevalt märgib kohus menetluskulude kindlaksmääramist taotlenud isiku avalduse alusel menetluskulude kindlaksmääramise lahendis, et hüvitamisele kuuluvatelt menetluskuludelt tuleb tasuda menetluskulude suurust kindlaks tegeva lahendi jõustumisest alates kuni täitmiseni viivist võlaõigusseaduse § 113 lõike 1 teises lauses ettenähtud ulatuses." Kuidas arvutada viimist? Kui kohtuotsus pärineb 01.02.2013. Kahjutasu ja menetluskulud kanti kohtutäiturilt minu arvelduskontole 17.02.2020. Menetluskulude suurus oli 566,39.

Postitusi: 1566
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Kuidas arvutada viivist?

27 Veebr 2020, 13:41

Tere

Viiviste arvutamisel tuleb aluseks võtta kohustuse sissenõutavaks muutumise aeg. Teie kirjeldatu põhjal on see kohtuotsuse jõustumise aeg. Kui tasutud on ositi, tuleb ka seda arvesse võtta ja juba tasutud summalt enam viivist arvestada ei saa. Võlaõigusseaduse § 113 lg 1 kohaselt on Viivise määraks Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav viimane intressimäär, millele lisandub kaheksa protsenti aastas. Eesti panga avaldatu alusel on intressimäär käesoleval ajal 0,00% https://www.eestipank.ee/volasuhete-intressimaar, seega on intressimääraks 8%.
Viivisesumma arvutamisel on heaks abivahendiks viiviskalkulaator, mis on leitav https://www.eestipank.ee/volasuhete-intressimaar

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta