1. leht 1-st

Eraisiku pankrot

Postitatud: 29 Apr 2014, 15:45
Mul on tekkinud olukord, kus ei saa enam on võlgade maksmisega hakkama. Tahaksin saata kohtule pankrotiavaldust. Mida sinna täpsemalt kirjutama peab? Kuna mul on tervise tõttu liikumine keeruline, kas selle võib saata interneti teel?

Re: Eraisiku pankrot

Postitatud: 29 Apr 2014, 22:26
Tere,

Võlgnik peab kohtule esitatavas pankrotiavalduses põhistama oma maksejõuetuse. Maksejõuetuse põhistamiseks lisab võlgnik pankrotiavaldusele seletuse maksejõuetuse põhjuse kohta ja võlanimekirja. Võlanimekirjas märgitakse võlgniku võlausaldajate nimed ja nende elu- või asukohad ning nende nõuded, samuti andmed võlgniku vara kohta. Seletusele ja võlanimekirjale kirjutab võlgnik alla.

Samuti tuleb esitada kohtule võlgniku kohustusest vabastamise avaldus /selle kohta vt lisaks pankrotiseadus, alates § 169, https://www.riigiteataja.ee/akt/113032014094/
Pankrotiavaldus esitatakse maakohtule. Avalduse saab esitada e-toimik.ee kaudu, juhend on kättesaadav siin: https://www.e-toimik.ee/failid/files/Ju ... s_2012.pdf
Riigilõivu tuleb tasuda 5 eurot.

Lugupidamisega
SA Õigusteenuste Büroo