Füüsilise isiku pankrot võlgnikule

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 15 Juul 2016, 11:54

Füüsilise isiku pankrot võlgnikule

15 Juul 2016, 12:02

Tere!

Eraisik on mulle võlgu, kohtusaaga kestis aastaid, lõppkokkuvõttes esitati võlgnikule kohtuotsus, kus peab igakuiselt võlausaldajale (mulle) maksma kindla summa. Esimesed pool aastat laekusid ülekanded korrapäraselt, peale seda pole juba aastaid sentigi tulnud.
Kohtutäitur on arestinud kõik pangakontod, vallasvara ei ole, kinnisvara ei ole, sõidukeid ei ole, oma firmast pidavat miinimumpalka endale maksma. Firma oli panditud isale, kes on nüüdseks aastaid surnud ja pant vabastatud. Kas pandi vabastusega ning isiku ainuosanikuna firmas saab sealt Temalt midagi nõuda?
Samuti vahepeal abiellus, tehti abieluvara leping. Vara kuulutati kolmanda isiku omandiks.

Kohtutäitur soovitas kutsuda uuesti vaibale või siis kuulutada välja eraisiku pankrot.

Kuidas käib võlausaldaja pankroti menetlus võlgniku vastu? Kuhu vaja pöörduda ning kui kulukaks see läheb?
Kuna isik hoiab teadlikult kõrvale oma kohustusest, siis kuidas Tema elu füüsilise isiku pankrotiga halvemaks läheb?
Kas on ülalpool nimetatust mõni parem viis edasi tegutseda?

Aitäh

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Füüsilise isiku pankrot võlgnikule

18 Juul 2016, 19:35

Pankrotiavaldus tuleb esitada võlgniku elukohajärgsesse kohtusse. Riigilõiv on 300 eurot, kuid avaldaja võib esitada ka menetlusabi taotluse, milles taotleb tema riigilõivust vabastamist. Samas peab menetlusabi taotluses veenvalt põhistama, miks kohus peaks teda riigilõivust vabastama, ehk et miks ta ei ole suuteline riigilõivu tasuma.

Võlausaldaja pankrotiavaldust reguleerib Pankrotiseaduse § 10.

Edastan seadusest vajalikud lõigud:

§ 10. Võlausaldaja pankrotiavaldus

(1) Võlausaldaja peab pankrotiavalduses põhistama võlgniku maksejõuetuse, samuti tõendama nõude olemasolu.

(2) Võlgniku maksejõuetuse põhistamiseks peab võlausaldaja muu hulgas tuginema vähemalt ühele järgmistest asjaoludest:
1) võlgnik ei ole täitnud kohustust 30 päeva jooksul pärast kohustuse sissenõutavaks muutumist ja võlausaldaja on teda kirjalikult hoiatanud kavatsusest esitada pankrotiavaldus (pankrotihoiatus) ning võlgnik ei ole seejärel kohustust täitnud 10 päeva jooksul;
2) võlgniku suhtes toimuvas täitemenetluses ei ole kolme kuu jooksul vara puudumise tõttu saadud nõuet rahuldada või kui täitemenetluses ilmneb, et võlgnikul ei jätku vara kõigi kohustuste täitmiseks;
3) võlgnik hävitab, peidab või raiskab oma vara või teeb raskeid juhtimisvigu, mille tagajärjel ta on muutunud maksejõuetuks, või on muul viisil tahtlikult põhjustanud oma maksejõuetuse;
4) võlgnik teatab võlausaldajale, kohtule või avalikkusele, et ta ei suuda oma kohustusi täita;
5) võlgnik on lahkunud Eestist eesmärgiga hoiduda oma kohustuste täitmisest või varjab end samal eesmärgil.

(3) Pankrotiavalduse võib käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 nimetatud asjaoludel esitada võlausaldaja, kelle nõue on muutunud sissenõutavaks. Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 2–5 nimetatud asjaoludel võib võlausaldaja pankrotiavalduse esitada, sõltumata sellest, kas tema nõue on muutunud sissenõutavaks või mitte.

(4) Pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja peab esitama tõendid oma nõude suuruse, aluse ja täitmise tähtaja kohta.

(5) Kui nõude kohta on jõustunud kohtulahend või vahekohtu otsus, ei pea võlausaldaja nõude kohta muid tõendeid esitama.
[RT I 2008, <https://www.riigiteataja.ee/akt/13099767> 59, 330 - jõust. 01.01.2009]

Saan küsimusest aru selliselt, et küsija puhul kohaldub PankrS § 10 lg 2 p 2. Küsija peab võtma täiturilt kinnituse, et täitemenetluses ei ole saanud 3 kuu jooksul nõuet rahuldada.

Seega siis küsija esitab võlgniku elukohajärgsesse kohtusse võlausaldaja pankrotiavalduse, millele lisab jõustunud kohtulahendi ja täituri teate, et nõuet ei ole saanud rahuldada 3 kuu jooksul.

Arvestama peab veel seda, et füüsilisest isikust võlgniku puhul peab nõude suurus olema vähemalt 1000 (üks tuhat) eurot.

Lisaks eelpoolnimetatud riigilõivule võib kohus PankrS § 11 lg 1 alusel määrusega kohustada pankrotiavalduse esitanud võlausaldajat tasuma kohtu deposiiti ajutise pankrotihalduri tasu ja kulutuste katteks mingi rahasumma, kui on alust eeldada, et pankrotivara selleks ei jätku. Määrusele võib pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja esitada määruskeabuse, kui ta leiab, et määratav summa on liiga suur.


Vastas Ly Müürsoo.

Vasta