Vara omamine pankrotimenetluse ajal

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 17 Mai 2012, 15:57

Vara omamine pankrotimenetluse ajal

12 Aug 2016, 06:33

Tere. Olen aegade jooksul sattunud mõningatesse võlgadesse. Aasta alguses algatasin eraisiku pankrotimenetluse. Nüüdseks on pankrot välja kuulutatud ja mina vist viieks aastaks pankrotihalduri hoole all. Nüüd aga tahab minu hea tuttav mulle kinkida oma vana auto, mille väärtus tema hinnangul on turul umbes 500 eurot. Minu võlgade kogusumma on 7 tuhande euro suuruses. Öelge palun, kas juhul kui ma selle auto oma nimele kirjutan võin ma oodata pankrotihalduri sekkumist ja autost ilma jääda? Olen päris hea autojuht ja tuntud Pärnu linnas kaine autojuhina. Olen paljusid aidanud peole ja tagasi. See pole küll päris lisateenistus aga seikluslik ja vahest pudeneb ka mulle midagi...... Kas selleks, et autost mitte ilma jääda, pean ma leidma inimese, kes on nõus auto omanik olema? Seega petma?
Tänan abi eest

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Vara omamine pankrotimenetluse ajal

14 Aug 2016, 18:53

Esmalt ma märgin, et kui küsijal vara ei ole ja haldur mingeid hagisid kohtusse ei esita, siis üldjuhul pankrotimenetlus 5 aastat ei kesta. Varatu pankrotimenetlus peaks kestma alla aasta.

5 aastat kestab aga kohustustest vabastamise menetlus, mille algatab kohus pärast pankrotimenetluse lõppemist. Pankrotimenetluse lõppemisel vabastab kohus pankrotihalduri tema kohustustest, seega ei saa küsija 5 aastat pankrotihalduri hoole all olla.

Mis aga puutub kingitavasse autosse, siis ma ei soovita seda teha, sest kui midagi võlgniku nimel on, siis see on pankrotivara, mida haldur peab müüma.

See hea tuttav, kes soovib autot kinkida, võib ise jääda auto omanikuks ja küsija võib olla sõiduki vastutav kasutaja. See, et see hea tuttav jääb auto omanikuks või hea tuttav vormistab auto kellegi kolmanda nimele, ei ole petmine.


Vastas Ly Müürsoo.

Postitusi: 3
Liitunud: 18 Jaan 2017, 13:04

Re: Vara omamine pankrotimenetluse ajal

18 Jaan 2017, 13:26

Tere,

küsimu siis järgmine, kui mul ei ole vara, ja võlad on suured, esitan kohtule eraisiku pankroti taotluse, kas siis läheb 1a aega et olen pankrotis + 5a veel võla kustutamiseni? või kokku 5a

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Vara omamine pankrotimenetluse ajal

25 Jaan 2017, 16:25

Kui inimesel ei ole vara ja võlad on suured, siis on tõepoolet mõistlik esitada kohtusse võlgniku pankrotivaladus. Pankrotiavaldusega on postiivne see, et pankroti väljakuulutamisega peatuvad kõikide viiviste ja intresside arvestus, seega mida rutem teha pankrotiavaldus, seda rutem kuulutab kohus pankroti välja ja seda kiiremini peatuvad kõik viivised ja intressid.

Samuti juhul, kui mõne võlaga tegeleb juba kohtutäitur, siis ka täitemenetlused lõppevad ja kõikide kohustustega hakkab tegelema pankrotihaldur.

Pankrotiavaldus tuleb esitada elukohajärgsesse kohtusse. Riigilõiv on 10 eurot.

Võlgniku pankrotiavaldust reguleerib Pankrotiseaduse § 13:

§ 13. Võlgniku pankrotiavaldus ja võlanimekiri

(1) Võlgnik peab pankrotiavalduses põhistama oma maksejõuetuse.

(2) Maksejõuetuse põhistamiseks lisab võlgnik pankrotiavaldusele seletuse maksejõuetuse põhjuse kohta ja võlanimekirja. Võlanimekirjas märgitakse võlgniku võlausaldajate nimed ja nende elu- või asukohad ning nende nõuded, samuti andmed võlgniku vara kohta. Seletusele ja võlanimekirjale kirjutab võlgnik alla.
[RT I 2009, https://www.riigiteataja.ee/akt/13252632 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

Seega lihtustatult öeldes:

Kohtule tuleb esitada pankrotiavaldus ja lisadena tuleb kaasa panna seltuskirja maksejõuetuse tekkimise põhjuste kohta ja vara-võlgade nimekirja, mis tähendab seda, et kirja tuleb panna oma vara koosseis ja oma võlgade koosseis, ehk siis kes on võlausaldaja, võlausaldaja elu- või asukoht ja võlgnetava summa.

Kuna küsijal ei ole vara, siis selleks, et kohus ei lõpetaks pankrotiavalduse menetlemist pankrotti väljakuulutamata raugemise tõõtu, siis soovitan küsijal koos pankrotiavaldusega esitada ka kohustustest vabastamise avaldus.

Kui esitatakse pankrotiavaldus koos kohustustest vabastamise avaldusega, siis peab kohus pankroti väljakuulutama.

§ 170. Võlgniku avaldus

(1) Võlgniku kohustusest vabastamise avaldus tuleb esitada kohtule hiljemalt võlausaldajate esimese üldkoosoleku toimumise ajaks või koos käesoleva seaduse § 158 lõikes 3 nimetatud aruandega. Avalduse võib võlgnik esitada ka oma pankrotiavalduses või pärast võlausaldaja pankrotiavalduse esitamist.
[RT I 2009, https://www.riigiteataja.ee/akt/13252632 68, 463 - jõust. 01.01.2010]

Kui inimene esitab koos pankrotiavaldusega ka kohustustest vabastamise avalduse, peab kohus pankroti väljakuulutama ja pärast pankrotimenetluse läbimist algatab kohus kohustustest vabastamise menetluse.

Kui küsijal ei ole vara ja ei ole ka vara tagasivõitmise ja tagasinõudmise võimalusi, siis kestab pankrotimenetlus ca pool aastat, aga see sõltub pankrotihaldurist ja kohtust ning kindlat perioodi ei ole olemas.

Kohustustest vabastamise menetlus algab pärast pankrotimenetluse lõppemist ja kestab üldjuhul 5 aastat, aga võib kesta ka 3 aastat, kui võlgnik olulisel määral on vähendanud oma kohustusi, aga võib kesta ka 7 aastat, kui keegi võlausaldajatest pöördub vastava taotlusega kohtu poole.


Vastas Ly Müürsoo.

Vasta