eraisiku pankrot

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 3
Liitunud: 18 Jaan 2017, 13:04

eraisiku pankrot

18 Jaan 2017, 13:15

Tere,

Kui ma esitan kohtule eraisiku pankroti, ja kohus määrab mulle pankrotihalduri, küsimus on selles kui palju jätab haldur raha minule ja perele kasutamiseks ??
kas seal on ka mingi miinimum ?

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: eraisiku pankrot

25 Jaan 2017, 16:23

Pankrotimenetluse ajal on õigus inimsele kätte saada Vabariigi Valituse kehtestatud alampalk, mis alates 01.01.2017.a. on 470 eurot + 1/3 alampalgast iga ülalpeetava kohta.

Arestimisele mittekuuluvad summad on:

§ 131. Sissetulek, millele ei saa pöörata sissenõuet

(1) Sissenõuet ei saa pöörata järgmistele sissetulekutele:
1) riiklikud peretoetused;
2) puudega inimese sotsiaaltoetus;
3) sotsiaaltoetus sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses;
4) kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse § 351 lõike 3 alusel makstav hüvitis;
5) Eesti Töötukassa kaudu makstud töötutoetus, stipendium, sõidu- ja majutustoetus ning toetus ettevõtluse alustamiseks;
6) kehavigastuse või terviserikke tekitamise tõttu makstav hüvitis, välja arvatud hüvitis kaotatud sissetuleku eest, ja mittevaralise kahju hüvitis;
61) töövõimetoetus;
https://www.riigiteataja.ee/akt/113122014001
RT I, 13.12.2014, 1 - jõust. 01.07.2016 (jõustumine muudetud - RT I, 17.12.2015, 1)]
7) seadusel põhinev elatis;
8) vanemahüvitis;
9) rahaline ravikindlustushüvitis ravikindlustuse seaduse tähenduses, välja arvatud ajutise töövõimetuse hüvitis;
10) riiklik pension seaduses sätestatud ulatuses;
11) vanglast vabanemise toetus.


Vastas Ly Müürsoo.

Vasta